Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Delen via:   

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland o.a. meer windenergie opwekken – deels op land, deels op zee. De overheid heeft drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe offshore windparken worden gebouwd. TenneT zorgt voor de aansluitingen die deze energie naar het landelijke elektriciteitsnet op het vasteland brengen.

Tot 2023 gaat het in totaal om 3.500 megawatt (MW) aan nieuwe offshore windenergie. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. Het net op zee helpt dus mee aan een aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Door de keuze voor TenneT als netbeheerder op zee, kunnen de nieuwe windparken sneller en tegen lagere kosten worden aangesloten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.