Netbeheerder op zee

Delen via:   

Tot en met 2023 sluit het 'Net op zee' drie nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet. Naast Hollandse Kust (noord) zijn dit Borssele en Hollandse Kust (zuid). Tussen 2024 en 2030 worden Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden aangesloten. Capaciteit van deze windgebieden samen: 7.000 Megawatt.

De netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele is een hoogspanningsverbinding van 1400 megawatt (MW), die bestaat uit twee hoogspanningsverbindingen van elk 700 MW. Samen met de hoogspanningsverbindingen van de nieuwe windparken voor de Hollandse Kust gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

In totaal lopen er vier kabels via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden ze met ondergrondse 220 kV-kabels aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.