Contract getekend voor kabels net op zee

Delen via:   
09 / 11 / 2016

'V.l.n.r.: Detlev Waimann, NKT, Wilfried Breuer, TenneT, Arno van Poppel, VMBS'

TenneT heeft een contract gesloten voor de kabels voor net op zee Borssele. Een consortium van de bedrijven VBMS en NKT cables gaat de zee- en landkabels leveren en installeren. In eerste instantie gaat het om de netverbinding tussen station Borssele (op land) en platform Borssele Alpha, met een optie op de verbinding met Borssele Beta.

TenneT heeft voor het aansluiten van de windparken op zee bij Borssele het consortium van VBMS (VBMS is een dochteronderneming van Boskalis) en NKT gecontracteerd voor het leveren en installeren van de zeekabels. In de op 8 november ondertekende overeenkomst gaat het om de kabels voor het windgebied Borssele Alpha. VBMS/NKT is ook de  beoogde partner voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Beta.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: "Het is mooi om te zien dat ons internationale tenderproces geheel volgens planning en in lijn met de ambitieuze besparingsdoelstellingen van het nationale Energie-akkoord is doorlopen. Samen met VBMS/NKT gaan we aan de slag met de bouw van de eerste grootschalige offshore verbinding op de Nederlandse Noordzee voor windparken. Hiermee dragen wij stevig bij aan het realiseren van de Nederlandse ambities op het gebied van duurzame elektriciteitsproductie zoals die zijn afgesproken in het Energie-akkoord."

'V.l.n.r.:  Wilfried Breuer, Mel Kroon, Ben Voorhorst. De directie van TenneT legde de kabel alvast symbolisch neer, met alle vertrouwen in VMBS/NKT om dit vakkundig te realiseren: 'Nu is de beurt aan jullie!'

De zeekabels

De tracélengte van het landstation (Borssele) naar het Borssele Alpha transformatorstation op zee (het 'platform')  is 60 kilometer. De verbinding bestaat uit twee 220 kV (220.000 Volt) zeekabels met elk een capaciteit van 350 MW. Uniek hierbij is dat voor de kabels gebruik wordt gemaakt van  de zogenoemde dynamische capaciteit, waarbij een enkele kabel tijdelijk tot 380 MW belast kan worden.

De kabels lopen door de bodem van de Westerschelde naar hoogspanningsstation Borssele. Waar de ingraafdiepte van zeekabels op de Noordzee 1 meter bedraagt, zal de ingraafdiepte door de hele Westerschelde tot aan aanlanding bij Borssele 3 meter zijn. Op sommige plaatsen zal de kabel nóg dieper worden gelegd vanwege mogelijke bewegingen van de zeebodem.

VBMS/NKT wordt verantwoordelijk voor de engineering, de productie, het leggen en het ingraven van 220 kV zee- en landkabels tussen het landstation en het Borssele Alpha offshore platform.

Borssele Alpha - met een aansluitcapaciteit van 700 MW (megawatt) voor windparken op zee - moet gereed zijn in 2019, Borssele Beta in 2020. TenneT dat verantwoordelijk is voor het net op zee in Nederland ontwikkelt als bijdrage aan het Energie-akkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting.

Het tenderproces voor kabels en offshore transformatorstations voor het project Hollandse Kust Zuid start in het eerste kwartaal van 2017.

Gebied

Operationeel in jaar

Capaciteit in MW

Lengte verbinding in km

Borssele Alpha

2019

700

61

Borssele Beta

2020

700

68

Hollandse Kust Zuid Alpha

2021

700

45-50

Hollandse Kust Zuid Beta

2022

700

36-50

Hollandse Kust Noord Alpha

2023

700

In ontwikkeling

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.