Landstation Borssele transformeert de energie vanaf zee

Delen via:   
15 / 11 / 2017

Om alle stroom die op zee wordt opgewerkt goed op het landelijke net aangesloten te krijgen, moet hoogspanningsstation Borssele worden uitgebreid en aangepast. De energie vanaf de windmolens komt op platforms op zee binnen via 66 kiloVolt-kabels. Daar wordt het met behulp van een transformator omgezet naar 220 kiloVolt waarna de windenergie via een kabel aan land gebracht wordt. Eenmaal in landstation Borssele zorgen transformatoren dat de 220 kiloVolt wordt omgezet naar 380 kiloVolt zodat de windenergie via het landelijk hoogspanningsnet naar de gebruikers getransporteerd wordt. De werkzaamheden voor ‘Landstation Borssele’ zorgen voor deze laatste transformatie van 220 kiloVolt naar 380 kiloVolt. Dit alles vindt plaats pal naast het bestaande hoogspanningsstation.

Heiwerkzaamheden
De werkzaamheden met de meeste impact zijn net achter de rug: het slaan van ruim achthonderd heipalen van 27 meter lang. Deze palen zijn nodig, omdat de ondergrond een onvoldoende stabiele basis vormt voor bijvoorbeeld transformatoren die 350 tot 400 ton wegen. Ook de schakelapparatuur en de gebouwen met besturings- en beveiligingsapparatuur van het hoogspanningsstation moeten stevig staan. Het heien was een flinke klus die veel impact had, hoewel er zoveel mogelijk gewerkt is op reële tijden. Wellicht dat er in de toekomst nog wat heiwerk plaats moet vinden, maar dat duurt niet meer dan een week.

Transportbewegingen
O
p dit moment is de aannemer bezig met de bekisting, wapening, beton storten en andere bouwwerkzaamheden. Mensen in de omgeving zullen vooral iets merken van de transportbewegingen van die werkzaamheden. Er is een speciaal verkeersplan opgesteld om met name fietsers zo veilig mogelijk te laten passeren. Bouwverkeer en normaal verkeer blijven zoveel mogelijk gescheiden zodat het voor iedereen veilig is. Als de kabel aan land wordt gebracht, vinden er graafwerkzaamheden plaats. Het werkterrein wordt dan afgezet met bouwhekken. Het vervoer van de transformatoren vanaf de haven van Vlissingen staat voor volgend jaar op de planning.

2018 en verder
In het voorjaar van 2018 zijn de werkzaamheden die nu plaatsvinden klaar. Tot begin 2019 werken we dan aan de primaire en secundaire montage: eerst het opbouwen van hoogspanningsschakelaars, scheiders en aarders en vervolgens de installatie van beveiliging en besturing van het station. Na de zomer van 2019 moet het eerste platform, Alpha, getest en in bedrijf zijn, eind 2020 moet met de installatie van platform Beta het project klaar zijn.’

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.