Natuurmaatregelen voor ophogen industrieterrein naast station Borssele, beoogde uitbreiding station in 2017

Delen via:   
14 / 01 / 2016

Vanaf 18 januari zal TenneT drie weken 'ecologische werkzaamheden' uitvoeren op het industrieterrein naast hoogspanningsstation Borssele. Om daar in het voorjaar verstoring van de natuur te voorkomen zullen er zogenaamde 'paddenschermen' worden geplaatst en nu alvast struiken en bomen worden verwijderd. Hiervoor is een ontheffing verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op grond van de Flora-en fauna wet.

Met het oog op verschillende ontwikkelingen die een uitbreiding van het hoogspanningsstation vragen, heeft TenneT een aantal werkzaamheden gepland. Als eerste start dit voorjaar de bouw van de, wettelijk verplichte, extra aansluiting voor de kerncentrale van EPZ en zullen de industriepercelen naast het hoogspanningsstation dit voorjaar worden opgehoogd.

Compensatie

De werkzaamheden die vanaf 18 januari plaatsvinden zijn uit voorzorg om te voorkomen dat de rugstreeppad, de kleine zilverreiger en overige broedvogels die in dit gebied voorkomen, worden verstoord in het aankomende broed- en voortplantingsseizoen. Dit betekent dat de werkzaamheden uiterlijk 1 maart uitgevoerd moeten zijn. Ter compensatie voert TenneT passende inrichtingsmaatregelen uit voor deze dieren, op het naastgelegen terrein van Natuurmonumenten. Zo is er inmiddels in samenwerking met Natuurmonumenten een vervangende voortplantingspoel voor de rugstreeppad gegraven en er is een speciaal ingerichte nestruimte voor de kleine zilverreiger op het lepelaarseiland.

Projecten

De uitbreiding van het hoogspanningsstation is noodzakelijk voor verschillende projecten: naast de bouw van de extra aansluiting voor de kerncentrale van EPZ die dit voorjaar start, komt er een aansluiting van de windparken op zee bij Borssele, een aansluiting van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV en een railuitbreiding van het hoogspanningsstation zelf. TenneT investeert nu in het ophogen van het industrieterrein zodat, als de plannen van de projecten worden goedgekeurd, de uitbreiding van het hoogspanningsstation tijdig kan starten. Dit is op zijn vroegst in 2017 omdat de grond langere tijd moet inklinken.

Zienswijze

De projecten doorlopen ieder een besluitvormingstraject waarvoor u uw zienswijze kunt indienen. De verschillende inspraakprocedures zullen naar verwachting starten in het eerste kwartaal van dit jaar. De aankondiging van deze procedures volgt t.z.t. via regionale media en via de website van het rijk http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hoogspanningsverbindingen. Op deze website zullen ook alle relevante stukken gepubliceerd worden.

In februari/maart organiseren we een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen op het hoogspanningsstation.

Wilt u op de hoogte worden gehouden?

Stuur een mail naar projectcommunicatie@tennet.eu o.v.v. hoogspanningsstation Borssele.

Hoogspanningsstation Borssele

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.