Voorbereidingen bouw net op zee van start

Delen via:   
11 / 04 / 2017

De voorbereidingen voor de bouw van net op zee Borssele zijn begonnen, nadat Vlaanderen en Nederland het eens zijn geworden over een veilige inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde en Havenbedrijf Antwerpen haar beroep bij de Raad van State heeft ingetrokken. Daarmee zijn de vergunningen voor net op zee Borssele onherroepelijk.

De Vlaamse en Nederlandse overheden, Havenbedrijf Antwerpen en TenneT hebben intensief overleg gehad, voornamelijk over de ligging van de kabel in de Westerschelde.

Gemeenschappelijke oplossing

Het overleg ging er met name over hoe de kabel zo in de bodem gelegd kan worden dat deze niet door bijvoorbeeld ankers van schepen beschadigd kan worden en toekomstige ontwikkelingen niet hindert. Op basis van de kennis van betrokken partijen is een optimale oplossing gevonden: daarbij wordt de kabel voldoende diep in de bodem gelegd en is er regelmatig controle in verband met bewegingen van de zeebodem.

Start realisatie net op zee Borssele

Hiermee is de zorg van het havenbedrijf voor blijvend goede toegankelijkheid van de haven weggenomen en is er voor de haven geen reden meer het juridische bezwaar bij de Raad van State voort te zetten.

TenneT CEO Mel Kroon: "Intensief en constructief overleg heeft geleid tot het wegnemen van de ongerustheid van de Haven van Antwerpen met betrekking tot de scheepvaart naar de haven. Omdat de zorg voor mogelijke beschadiging door scheepsankers ook onze zorg is, is het mogelijk gebleken om tot een voor alle betrokken partijen optimale manier van aanleg van de kabel te komen. Hiermee kan TenneT verder met de bouw van de netaansluitingen voor de windparken op zee bij Borssele, die wereldwijd veel aandacht genieten.

Aanleg kabels en platformen

TenneT heeft een consortium van NKT cables GmbH & Co. KG en VBMS B.V. (Boskalis) gecontracteerd voor de productie en aanleg van de kabels voor Borssele Alpha. De bouw van de offshore transformatorstations (platformen), wordt uitgevoerd door HSM Offshore uit Schiedam. De contracten voor platform en kabels zijn voor windgebied Borssele Alpha, met een optie op windgebied Borssele Beta.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.