Worden alle toekomstige windparken aangesloten zoals windpark Borssele?

Delen via:   

TenneT verbindt de toekomstige windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier. TenneT gebruikt dezelfde soort platformen die vlakbij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Dat is efficiënter, sneller en goedkoper. Waar de kabels precies ‘aanlanden’ en hoe ze worden verbonden met het bestaande hoogspanningsnet (ondergronds/bovengronds) kan per locatie verschillen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.