Door de kustwering

Delen via:   

De zeekabels komen aan land via de kustwering (duinen, dijken). Daarbij mag de bescherming tegen hoog water uiteraard niet in het geding komen. De kabels worden daar ingegraven, in nauw overleg met waterschap Scheldestromen, die erop toeziet dat de verbinding en de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.