Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Delen via:   

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. De afspraken zijn ondertekend door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, energie-instanties en natuur- en milieuorganisaties.

Meer windenergie

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 de windparken Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) gerealiseerd moeten zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen van circa 4,5 gigawatt.

Regeerakkoord

In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat daar tussen 2024 en 2030 nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt. De in totaal 11,5 gigawatt levert voldoende duurzame energie op om een extra reductie van de CO2-uitstoot te realiseren van 4 megaton ten opzichte van het basispad uit de Nationale Energieverkenning 2016. Meer informatie kunt u vinden in de brief van 27 maart 2018 van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.