Veilig, betrouwbaar en betaalbaar

Delen via:   

Het net op zee moet veilig, betrouwbaar en betaalbaar zijn, en ook nog eens relatief snel aangelegd worden: de eerste aansluiting moet al in 2019 gereed zijn, voor het windenergiegebied Borssele. Een van de redenen waarom de overheid TenneT hiervoor heeft aangewezen is haar ruime ervaring als netbeheerder op zee in Duitsland.

Minder overlast, lagere kosten

De gecoördineerde aanpak van de netaansluitingen is efficiënter, sneller en goedkoper dan wanneer iedere windparkexploitant zijn eigen windmolenpark zelf op land aan moet sluiten. Het net op zee heeft door de gecoördineerde aanpak ook minder invloed op de leefomgeving dan individuele aansluitingen per windpark en zorgt voor lagere maatschappelijke kosten.

Efficiënte, toekomstgerichte aanpak

Om kosten te besparen heeft TenneT een gestandaardiseerd platform ontworpen. De windparken kunnen hier direct op aansluiten. Bij de aanleg van het net op zee werkt TenneT nadrukkelijk vanuit een langetermijnvisie, en zal zoveel als mogelijk rekening houden met een verdere ontwikkeling van windenergie op de Noordzee na 2023.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.