19 juni: informatieavond Wind op zee en Net op zee

Delen via:   
06 / 06 / 2018


Op 19 juni bent u van harte uitgenodigd op de informatieavond over Wind op zee en Net op zee. Deze vindt plaats in Strandhotel Het Hoge Duin aan de Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan Zee, van 19 tot 21 uur.

De avond wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met TenneT en Rijkswaterstaat. Op deze avond kunt u informatie inwinnen over:

  1. Het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha), waarmee twee windparken op zee via ondergrondse kabels op het landelijk hoogspanningsnet worden aangesloten. 
  2. Het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord). Deze wordt in de week van 11 juni ter inzage gelegd.

Nadere informatie
De kennisgeving van deze informatieavond is op 5 juni in lokale kranten verschenen. 

Uitgebreide informatie over Wind op zee en Net op zee vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Vervolgproces van project net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een ontwerp inpassingsplan. Dit plan wordt samen met de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport naar verwachting in november 2018 ter inzage gelegd. Op deze stukken is inspraak mogelijk. In de periode van terinzagelegging van deze documenten worden door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT informatieavonden gehouden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.