Aanvullend onderzoek brengt trends en obstakels op zeebodem in beeld

Delen via:   
16 / 07 / 2021

De komende weken laat JLC, de aannemerscombinatie die de zeekabels gaat aanleggen, onderzoek uitvoeren voor de kust van Wijk aan Zee. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de grondlagen, de vorm en diepte van het zeebed plus mogelijke obstakels die de installatie van de zeekabels kunnen hinderen. Dit onderzoek op de route van de zeekabels is een aanvulling op het onderzoek dat TenneT momenteel laat uitvoeren naar niet-gesprongen explosieven (NGE’s).

Tweeledig onderzoek

“Eigenlijk gaat het om twee onderzoeken op de zeebodem. Het ene onderzoek gaat tot een diepte van zo’n tien meter op een afstand van ongeveer anderhalve kilometer uit de kust. Het andere onderzoek begint vanaf tien meter diepte tot aan de plek waar straks het stopcontact op zee komt te staan”, zo laat Thijs weten. Als projectleider is hij namens TenneT betrokken bij de onderzoeken.

De 'stopcontacten' op zee. De zwarte lijn zijn de zeekabels van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De stippellijn is het voorkeurstracé van Hollandse Kust (west Beta).

Vorm, diepte en objecten

Thijs: “Met behulp van een gesleepte side scan sonar worden mogelijke obstakels op de zeebodem in beeld gebracht. Twee sensoren die aan de romp van het schip worden bevestigd, brengen zowel vorm als de diepte van het zeebed in kaart. En tenslotte slepen de schepen een magnetometer achter zich aan waarmee gespeurd wordt naar ijzerhoudende objecten.”

Trends waarnemen

Volgens Thijs wordt dit onderzoek vanuit de aannemer om verschillende redenen uitgevoerd. “Dichtbij de kust kan de zeebodem door onder andere stromingen in korte tijd compleet veranderen. Daarom is het belangrijk dat je over verschillende momentopnames kunt beschikken om eventuele trends waar te nemen.”

Scherper inzoomen

Door het onderzoek dat TenneT momenteel laat uitvoeren naar niet-gesprongen explosieven, is de route van de kabels volgens Thijs op bepaalde plekken onderhevig aan kleine wijzigingen van hoogstens enkele tientallen meters. “Nu dat bekend is, kun je als het ware nog scherper inzoomen om de veiligheid voor de medewerkers en de kabels optimaal te waarborgen.”

'Met behulp van een drone meten we de hoogtegegevens van het strand. Zo weten we precies hoe het was als we volgend jaar na de werkzaamheden de tijdelijke zandophoging weer weghalen'

Poten op de bodem

Voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden op zee ligt een deel van de verantwoordelijkheid contractueel gezien simpelweg bij de aannemer. Daarnaast is ook de keuze voor het installatieschip dat JLC straks voor de kust gaat inzetten reden voor deze onderzoeken. “Het schip dat de zeekabels gaat installeren heeft iets meer ruimte nodig dan het gebied dat eerder door ons is onderzocht. Daarbij gaat het om een zogenoemde jack-up vessel, die zich met poten op de zeebodem in positie houdt.”

Vanuit de lucht

Gezien de scheepsgrootte en het gegeven dat er meerdere schepen voor de kust varen zullen de werkzaamheden op zee vanaf het strand bij Wijk aan Zee niet echt in het oog springen. Ook vanuit de lucht worden ter voorbereiding van de werkzaamheden nog zaken in kaart gebracht. Thijs: “Met behulp van een drone meten we de hoogtegegevens van het strand. Zo weten we precies hoe het was als we volgend jaar na de werkzaamheden de tijdelijke zandophoging weer weghalen.”

Klik hieronder op de animatie voor de werkzaamheden op het strand van Heemskerk bij het strandpaviljoen Noorderbad.

 

Update onderzoek naar explosieven WOII voor de kust bij Wijk aan Zee

Eind juni informeerden we al over het onderzoek naar blindgangers voor de kust van Wijk aan Zee. Na de vondst van twee granaten op een diepte van zo’n tien meter zijn er nadien geen niet-gesprongen explosieven (NGE’s) uit WOII meer gevonden.

Duikers

Ook bij dit onderzoek is de tweedeling tot tien meter diepte toegepast. Van de 53 targets die het onderzoeksteam aan boord van het ondersteuningsschip RAM tot tien meter diepte visueel gaat inspecteren, zijn er inmiddels 17 door duikers onderzocht. De overige 140 doelwitten in dieper water komen daarna pas aan de beurt. Aanvankelijk waren er 170 objecten in beeld, maar door de eerder genoemde wijzigingen zijn daar enkele targets bijgekomen.

Het onderzoeksschip dat afgelopen juni vlak voor de kust van Wijk aan Zee onderzoek deed naar NGO’s. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Vondsten

Afgezien van de twee granaten is het team voor de kust een hele hoop staaldraad tegengekomen. Thijs: “Ook hebben de duikers een betonblok gevonden met een stalen oog eraan. Deze constructie wordt doorgaans als ankersteen voor een boei gebruikt. De overige vondsten zijn een klein scheepsanker van zo’n 80 centimeter lengte en staalschroot.”

Voor het onderzoek zet het team van GeoXYZ tot tien meter diepte het schip Geosurveyor V in en vanaf die diepte neemt de Geosurveyor VIII het over. Voor de liefhebbers, zie: https://www.geoxyz.eu/en/vessels.aspx

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.