Belangrijke stap gezet: besluiten ter inzage

Delen via:   
20 / 05 / 2019

Van 10 mei tot en met 21 juni 2019 liggen de definitieve stukken ter inzage die nodig zijn om het Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) mogelijk te maken. Hiermee is een belangrijke stap in de procedure gezet. Het gaat om het inpassingsplan, de vergunningen (formeel heet dit 'de aanvragen en ontwerpbesluiten'), het milieueffectrapport, de ingediende zienswijzen en de reactie hierop.
De besluiten zijn digitaal in te zien op de website van Bureau Energieprojecten of op papier in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48.
Personen of organisaties die eerder een zienswijze voor dit project hebben ingediend kunnen een beroep instellen. Op de site van het Bureau Energieprojecten vindt u hier meer informatie over.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.