Bijna de helft van tracé regio IJmond gereed voor intrekken elektriciteitskabels Hollandse kust (noord) en (west Alpha)

Delen via:   
24 / 06 / 2021

Met het intrekken van de laatste mantelbuis vanaf het Tata Steel terrein (WKT3) naar het werkterrein op parkeerterrein PWN (WKT2) in Wijk aan Zee, is de helft van het tracé sinds vandaag klaar voor het intrekken van de landkabels van TenneT. Deze elektriciteitskabels maken deel uit van de verbinding tussen de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee en het hoogspanningsnet. Na de bouwvak gaan de ondergrondse boringen verder in Beverwijk.

Volgende serie
Nu de 4 mantelbuizen tussen de werkterreinen 3 en 2 in de grond liggen, wordt de elektrische boormachine de komende weken ingezet in Diemen. “Na de bouwvak komt het team van NRG terug voor de aanleg van de mantelbuizen vanaf werkterrein 10 bij Rijnland richting werkterrein 11 bij Biesland”, aldus Kelvin Bastiaan. Namens opdrachtgever TenneT is hij als projectleider verantwoordelijk voor de aanleg van de landkabels tussen de werkterreinen op het strand van Heemskerk (WKT1) naar het transformatorstation (WKT4/5).

De 12 werkterreinen van waaruit aannemer NRG de boringen maakt.

Mooi op koers
In totaal voert NRG dit jaar en begin 2022 vanaf twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen bijna 40 ondergrondse gestuurde boringen uit. Bastiaan: “Na de boring wordt het boorgat groter gemaakt met een ruimer en aansluitend trekt NRG daar op circa 30 meter diepte de mantelbuizen in. In die buizen komen straks de elektriciteitskabels te liggen. Aangezien de helft van de mantelbuizen is ingetrokken, ligt het boren en intrekken mantelbuizen qua planning mooi op koers.”

Parkeren op werkterrein
Zodra de boormachine en het team van NRG richting Diemen zijn vertrokken, wordt werkterrein 2 op de afgesloten parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg opgeruimd. Daarna stelt de aannemer vanaf begin juli het werkterrein gedurende de bouwvak open zodat hier tijdelijk een aantal parkeerplekken ontstaan.

In goed overleg
Met de tijdelijke openstelling van het werkterrein willen NRG en TenneT de bestaande parkeerdruk voor de omgeving zoveel mogelijk opvangen. Ondertussen overlegt TenneT met de buurt en de gemeente over het realiseren van nieuwe tijdelijke parkeerplaatsen. In verband met de werkzaamheden is de parkeervoorziening van PWN in de komende twee jaar afgesloten.

Blijf op de hoogte
Wie actuele informatie over de werkzaamheden wil ontvangen kan hiervoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.