Binnenkort start herinrichting ‘werkterrein’ aannemer NRG langs N197

Delen via:   
03 / 04 / 2022

Voor de aanleg van de elektriciteitskabels vanaf het strand naar het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk, maakt aannemer NRG gebruik van twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Zodra de werkzaamheden erop zitten, wordt een terrein weer hersteld en soms zelfs verbeterd. Dat laatste is bij de voormalige las- en uitleglocatie voor de mantelbuizen bij het crematorium op landgoed Westerhout het geval. Hier gaat NRG in de eind april / begin mei met de herinrichting van start.

Het werkterrein van onze aannemer NRG langs de N197 begin 2021. Foto: Chris Pennarts

Anders dan de overige werkterreinen, waar straks nog elektriciteitskabels in de mantelbuizen moeten worden getrokken, zijn de werkzaamheden (het lassen van de mantelbuizen) op WKT6b al sinds vorig jaar september afgerond. “We hebben dit werkterrein bij het crematorium indertijd ingericht, zodat we het fietspad langs de Binnenduinrandweg open konden houden”, zo blikt Patrick Bakelaar als omgevingsmanager namens NRG terug. “Anders was het fietspad maanden afgesloten geweest voor het lassen en uitleggen van de mantelbuizen waarin de kabels getrokken worden.”

Natuurlijke overgang

Voor de herinrichting van het voormalige werkterrein (WKT6b) gingen aannemer NRG en de gemeente om tafel. Patrick: “Oorspronkelijk was het een beetje een rommelig hoekje dat door een hoge grondwal vanaf de N197 aan het zicht was onttrokken. Dit zouden we natuurlijk gewoon weer kunnen terugbrengen. Maar we zagen ook kansen om met relatief weinig extra werk een meer natuurlijke overgang tussen het landgoed Westerhout en het omliggende duingebied te creëren.”

Natte duinvallei

Op het terrein heeft NRG een tijdelijke grondwal aangelegd om het werkterrein van het terrein van het crematorium te scheiden. Patrick: “Door deze wal met zand te verbreden en te vergroten, ontstaat het beeld van een duinwal. Door het grondwater te onttrekken aan het terrein tussen de wal langs de weg en de wal bij het crematorium, krijgt het lager gelegen stuk meer de uitstraling van een natte duinvallei. Zo kunnen we de karakteristiek van het duingebied in het beoogde eindplaatje veel beter naar voren laten komen.”

Extra winsituatie

Na de gesprekken over deze inzichten met de gemeente, maakte NRG een ontwerp. Patrick: “Daarbij is het mooie dat we binnen de gestelde kaders kunnen werken met een gesloten grondbalans. Dat betekent dat er geen zand hoeft te worden aan- of afgevoerd. Ook voor de omgeving is dat natuurlijk een extra win-situatie bovenop het fraaiere eindplaatje straks.”

‘Met het beoogde eindplaatje komt NRG tegemoet aan verschillende kwaliteiten die we met elkaar graag langs de Westelijke Randweg willen zien’

Visualisatie hoe het werkterrein langs N197 opnieuw wordt ingericht. Ontwerp: Launderette

IJsvogelwand

Gezien de aanwezigheid van ijsvogels in het gebied ziet Patrick, die eveneens opgeleid ecoloog is,  ook direct een andere mooie kans voor duurzame kwaliteit. “Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we de nestlocaties van de ijsvogel op landgoed Westerhout zorgvuldig in kaart gebracht. Momenteel zijn we nog met betrokken partijen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in gesprek over de eventuele mogelijkheid om een ijsvogelwand te creëren.”

Veilig en ongestoord

In zo’n ijsvogelwand, die sterk lijkt op de steile oeverkant kunnen de vogels ongestoord en veilig hun nesten maken. Patrick: “Hiervoor is een verbinding tussen de poel die we maken en het omliggende watergangenstelsel nodig. Zo creëer je een opgroeigebied voor vissen, wat weer voedsel voor de ijsvogel oplevert.”

Met oog en oor

Een uitgewerkte planning voor de herinrichting is er niet. Zodra de gesprekken zijn afgerond, zal de uitvoering in de loop van dit voorjaar plaatsvinden. Patrick: “Voor TenneT, NRG en de gemeente Beverwijk ligt hier een kans om met wat extra grondverzet een mooier plekje achter te laten dan dat het was. We komen hier om ons werk te doen, maar altijd met oog en oor voor de omgeving. Na ons voorwerk zal de natuur het overnemen, zodat het gebied zich als een dynamisch duinlandschap zelf verder ontwikkelt.”

‘Op deze manier kunnen we het gebied samen mooier inrichten'

Kwaliteiten

Ook voor wat de gemeente Beverwijk betreft krijgt deze opwaardering snel zijn beslag. “Zodra de puntjes op de i staan, kan de herinrichting beginnen”, zo laat wethouder Nevin Özütok weten. “Vanuit het provinciale Groen- en Waterplan is ons streven om in de binnenduinrand zoveel mogelijk natuurwaarden te realiseren. Met het beoogde eindplaatje komt NRG tegemoet aan verschillende kwaliteiten die we met elkaar graag langs de Westelijke Randweg willen zien.”

Water vasthouden

Daarbij gaat het naast ecologische waarden en de buffer tussen de natuur en industrie ook om de waterhuishouding. “Door te zorgen dat je water in het gebied beter vast kunt houden, vertraag je de afvoer van het water als er veel regen valt. Ook kun je op die manier de grondwatervoorraad aanvullen, waar het gebied van profiteert in tijden van droogte. Dergelijke natte duinvalleien zijn door natuurbeheerder PWN bijvoorbeeld ook al gerealiseerd in Castricum.”  

Mooie manier

Volgens de wethouder is de ‘opening’ in de wal voor het werkverkeer al een verademing. “Als je daar langsrijdt, dan zorgt het doorkijkje dat je het hele plaatje al veel meer vanuit een landschappelijke context beleeft. Gezien de impact van de werkzaamheden voor de aansluitng voor de windparken op zee zijn we als gemeente blij met de goede samenwerking met TenneT en aannemer NRG. Op deze manier kunnen we het gebied samen mooier inrichten.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.