Boormachines NRG richting strand voor boringen onder duinen

Delen via:   
16 / 11 / 2021

Nu de werkzaamheden langs de A9 bij Beverwijk klaar zijn, bracht aannemer NRG dinsdag 16 november de elektrische boormachines naar de werkterreinen op het strand van Heemskerk (WKT1) en de Meeuweweg (WKT2). “Tijdens het transport reden beide machines vanaf de N197 via de rotonde de Zeestraat op”, vertelt projectmanager Mark de Bruijn namens de aannemer. “Eén van de boormachines reed via de Verlengde Voorstraat, Boothuisplein naar het ‘werkterrein 2’ aan de Meeuweweg. De boormachine die op het tijdelijke verhoogde werkterrein op het strand komt te staan, wordt aangevoerd via de Relweg.” 

De boormachine op transport eerder dit jaar ter hoogte van werkterrein Landgoed Westerhout. Foto: Chris Pennarts.

In overleg
In de afgelopen periode is op het strand hard gewerkt aan het tijdelijke verhoogde werkterrein (WKT1) en ook heeft NRG het werkterrein aan de Meeuweweg (WKT2) opnieuw in gebruik genomen. Mark: “In aanloop naar de komst van de boormachines zijn de omwonenden in Wijk aan Zee persoonlijk ingelicht over het transport. De aanvoerroute voor de machines is in goed overleg afgestemd met bewoners van de klankbordgroepen  Boothuisplein en Dorpsduinen.”

Veiligheid + minimale overlast
Tijdens het transport kan er volgens de projectmanager sprake zijn van enige verkeershinder en geluidsoverlast. “Om voldoende ruimte te creëren voor het transport, worden enkele parkeerplaatsen aan de Verlengde Voorstraat (ter hoogte van de inrit Boothuisplein), aan de Meeuweweg en aan de Dorpsduinen afgesloten. Voor de veiligheid en minimale overlast zetten we verkeersregelaars in op de kruising Verlengde Voorstraat/Boothuisplein en op de rotonde Relweg.”

‘Tussen de boringen worden mantelbuizen ingetrokken. De eerste twee intrekoperaties vinden begin en half december 2021 plaats. De derde staat half januari 2022 gepland en de laatste wordt begin februari 2022 uitgevoerd. Op een later moment worden dan de kabels door de lege buizen getrokken’

 

Naar elkaar toe
Na aankomst worden de boormachines volgens Mark in een paar dagen opgebouwd. “Daarna boren we vanaf werkterrein 2 aan de Meeuweweg richting het strand. Alleen het laatste gedeelte van deze zogenoemde intersect boring vindt vanaf het strand plaats om te voorkomen dat het zand in de ophogingsconstructie door de boring omhoog wordt gedrukt.” Tijdens het boren moet er materiaal af- en aangevoerd worden wat enkele transporten per dag met zich meebrengt.

Planning

In totaal worden vier boringen onder de duinen door gemaakt, waarin vervolgens de lege mantelbuizen voor de elektriciteitskabels worden getrokken. Mark: “Dat gebeurt vanaf het strand in vier fases. De eerste twee intrekoperaties vinden begin en half december 2021 plaats. De derde intrekoperatie staat half januari 2022 gepland en de laatste intrekoperatie wordt begin februari 2022 uitgevoerd. Op een later moment worden dan de kabels door de lege buizen getrokken.”

Overzicht van de 12 werkterreinen van aannemer NRG.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.