Goed bezochte Open Energiedag op zaterdag 11 september

Delen via:   
14 / 09 / 2021

Duizenden bezoekers namen zaterdag tijdens de eerste Open Energiedag een kijkje bij 48 duurzame energieprojecten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT ontving ruim 100 bezoekers in Wijk aan Zee en vertelde in het informatiecentrum alles over de aansluiting van de windparken op zee: Hollandse Kust (noord), (west Alpha), (west Beta) en over de netuitbreiding Beverwijk-Oterleek.

De maquette in het informatiecentrum geeft een duidelijk overzicht van de projecten in de regio IJmond

Informatiecentrum Wijk aan Zee
Bezoekers werden in groepen ontvangen in het informatiecentrum waar ze een presentatie kregen over de energieprojecten in de regio. Aansluitend kregen de bezoekers een rondleiding over het het werkterrein van het transformatorstation dat langs de Zeestraat wordt gebouwd. Naast de presentatie en rondleiding kon men ook de maquette van de projecten bekijken. De Virtual Reality bril geeft een kijkje achter de wereld van het stopcontact en men kan virtueel uitvaren naar een platform op zee. Door dit alles kregen bezoekers een beeld hoe in de regio IJmond één van de ‘groene stekkers voor windenergie vanaf zee’ wordt gerealiseerd. In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 in totaal voor 11 Gigawatt aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van het huidige elektriciteitsverbruik. Dat maakt deze regio tot één van de pijlers in onze nationale energietransitie.

Een kijkje in de virtuele 'wereld achter het stopcontact' met onze VR-bril

"Als hoogspanningsnetbeheerder wil TenneT iedereen verbinden met een duurzame, betere energietoekomst. De opgave is enorm, maar er is gelukkig ook een enorme voortgang. Zoals deze projecten hier in Wijk aan Zee waar vanaf 2023 groene stroom vanaf de windparken op zee naar de huishoudens en bedrijven in het land gaat", zegt Manon van Beek, CEO TenneT. "De Open Energiedag geeft een uniek inkijkje in de enorme inspanningen van bevlogen collega's en partners die zich elke dag inzetten voor een duurzame energietoekomst voor ons allemaal."

Daar krijg je energie van
De Open Energiedag is onderdeel van de campagne ‘Daar krijg je energie van’. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) startte de campagne samen met vijf (branche-)organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, en de Branchevereniging Bodemenergie. Het doel is het versterken van kennis en (lokaal) enthousiasme voor de energietransitie. Met onderbouwde informatie en goede voorbeelden, laten we zien waar de duurzame energiesector aan werkt. Het hoogtepunt in deze campagne is de Open Energiedag op 11 september 2021. Tijdens de jaarlijkse Open Energiedag openen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project.

Bezoekers krijgen een rondleiding over het werkterrein van het transformatorstation

“Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening. We gaan een jaarlijks evenement maken van de Open Energiedag. Noteer de tweede zaterdag in september maar vast in de agenda.”

Rondleiding aan Manon van Beek, CEO TenneT

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.