Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken?

Delen via:   
24 / 08 / 2021

Bij de uitvoering van ons werk staan veiligheid en gezondheid altijd op nummer één. Of je nu bij TenneT werkt, bij een van onze aannemers of bezoeker bent, iedereen die ’s ochtends een werkterrein van TenneT opwandelt, moet ’s avonds weer net zo gezond naar huis gaan. “En daarvoor zijn wij als SHE-deskundigen op aarde”, zo laat Wilfred Blaauw weten. Bij de bouw van het transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk ziet hij toe op een veilig en gezond werkterrein.

Safety, Health & Environment adivseur, Wilfred Blaauw, op het werkterrein aan de Zeestraat. Foto: Chris Pennarts

Veiligheid, Gezondheid en Milieu
De term SHE-deskundige is al gevallen. SHE staat voor ‘Safety, Health & Environment’, vertaald: ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu’. Eén van aandachtspunten is arbeidsveiligheid. Wilfred: “Dat begint al heel simpel met het naleven van de basisregels. Zoals: draagt iedereen op het werkterrein veiligheidsschoenen en helmen? Ook letten zij op een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Worden grote machines op een goede manier geplaatst of wordt er gewerkt met lasbrillen?”

Continu alert zijn
Dit is uiteraard niet het eerste transformatorstation dat door TenneT wordt gerealiseerd. Wilfred: “Alles wat we tijdens de bouw van de vorige stations hebben geleerd wordt bij de bouw van nieuwe stations meegenomen. Je kunt alles van tevoren uitwerken, op papier zetten en plannen maar in de praktijk loopt het toch altijd anders. Daarom moet je continu alert zijn op wat er op dat moment allemaal gebeurt.”

Onze opdracht
De bouw van dit station begint als onderdeel van onze opdracht om de windparken Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en in de toekomst ook (west Beta) aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet langs de A9 in Beverwijk. Daarvoor schrijven we uitgebreid op wat er gebouwd moet gaan worden en hoe dat op een gezonde en veilige manier gerealiseerd kan worden. Op basis van die informatie vragen wij aannemers hoe zij van plan zijn dat in de praktijk uit te gaan voeren.”

Organisatie optuigen
Als die plannen door de aannemers geschreven zijn, worden ze door TenneT beoordeeld. “Vervolgens geven we de plannen terug met onze opmerkingen, zodat zij er nog zaken in kunnen aanpassen. Voor de goede orde, er is dan nog geen schop de grond ingegaan. Vervolgens vragen we de aannemers een organisatie op te tuigen waarin die veiligheid en gezondheid stevig is verankerd voor iedereen die voor hen werkt, dus ook onderaannemers.”

‘Dingen die gebeuren worden geregistreerd, onderzocht en ook elke week gerapporteerd. Uiteraard wordt er ook proactief gehandeld en gekeken hoe dingen kunnen worden voorkomen’

Aan eisen voldoen
Ook voor wat betreft de onderaannemers wordt gekeken of zij voldoen aan onze kwaliteitseisen. Eén van de belangrijke zaken is of aannemers over de juiste certificaten beschikken. Wilfred: “Het belangrijkste is de VCA-certificering die veel mensen wel kennen. Daarnaast moeten zij minimaal op de derde trede van de safety culture ladder (veiligheidsladder) werken. Zo selecteren we wie er bij ons op het terrein komt.”

Safety, Health & Environment adviseur, Wilfred Blaauw, controleert de uitvoering van de werkzaamhedeb door de bouwers van aannemer BAM op het werkterrein aan de Zeestraat. Foto: Chris Pennarts

Hoofdaannemer
Tijdens het project wordt ook nauwkeurig in de gaten gehouden wie wat wanneer doet. Kan die lasser zijn werk wel doen als daarnaast iemand aan de slag is met een brandbare vloeistof? “Als opdrachtgever hebben we er bewust voor gekozen ook de rol van hoofdaannemer op ons te nemen. Zo houden we goed zicht op de trein aan aannemers die achtereenvolgens op het terrein actief zijn.”

Dagelijks toezicht
Door de werkplaatsen te bezoeken houden Wilfred en zijn collega’s de veiligheid en de gezondheid dagelijks in de gaten. “Dingen die gebeuren worden geregistreerd, onderzocht en ook elke week gerapporteerd. Uiteraard wordt er ook proactief gehandeld en gekeken hoe dingen kunnen worden voorkomen. Zo beoordelen wij de werk- en veiligheidsplannen, die vooraf door de aannemers worden gemaakt.”

In het werk groeien
Wilfred: “In de uitvoering controleren we actief of het ook gaat zoals we hebben afgesproken. Daarnaast checken we of dat werkplan voldoende was. Op elk project zie je dat dingen, om wat voor reden dan ook, in de praktijk net even iets anders lopen dan van tevoren bedacht. In dat geval vragen we de aannemer dit in de plannen aan te passen. Zo kan de veiligheidsaanpak in het werk nog groeien.”

Naast veiligheid is ook de gezondheid van medewerkers een belangrijk aspect. Ook hier in de IJmond is daar uiteraard aandacht voor. Zo monitoren we de luchtkwaliteit op onze werkterreinen met behulp van zogenoemde ‘snuffelaars’

Veilig overdragen
Aan het eind van de rit controleer je als opdrachtgever of je daadwerkelijk ook gekregen hebt waar je aanvankelijk om gevraagd hebt. Is alles conform de plannen gerealiseerd? Wilfred: “Op die manier kunnen wij straks het terrein ook op een veilige en goede manier overdragen aan de afdeling die het station gaat besturen. Als wij klaar zijn, geven we het terrein en alles dat we tijdens dit project geleerd hebben binnen onze organisatie door. Die kennis en ervaring zetten we vervolgens in bij de bouw van volgende stations.”

Snuffelaars
Naast veiligheid is ook de gezondheid van medewerkers een belangrijk aspect. Wilfred: “Ook hier in de IJmond is daar uiteraard aandacht voor. Zo monitoren we de luchtkwaliteit op onze werkterreinen met behulp van zogenoemde ‘snuffelaars’. Deze draagbare gas-detectoren geven een signaal als bepaalde stoffen in de lucht een te hoge waarde hebben. Een aantal medewerkers van TenneT en onze aannemers hebben zo'n kastje bij zich. Daarmee sluiten we aan bij de wijze van monitoring door Tata Steel.” 

Klachten of incidenten
Alle incidenten en/of klachten worden onderzocht. Voor kleine dingen volstaat een eenvoudig onderzoek. Op serieuze incidenten volgt serieus en diepgaand onderzoek. Zo zijn ook de meldingen van twee medewerkers op het bouwterrein aan de Zeestraat nauwkeurig onderzocht. Een half jaar geleden gaven zij aan dat zij last hadden van hoofdpijnklachten.

Onderzoek
Wilfred: “Uit onderzoek bleek dat Tata Steel door de windrichting niet de oorzaak kon zijn. Ten tijde van de klachten had onze aannemer ook een stationaire meting op ons terrein staan, ook via die apparatuur vonden we geen afwijkende metingen. De klachten zijn daarom niet bij Tata Steel gemeld. Eventuele klachten die terug te voeren zouden kunnen zijn op het bedrijf, zullen we via het Tata Steel Europe Health and Safety Governance Team melden.”

‘Een veilige en gezonde werkomgeving kun je zien als teamprestatie waarin ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. In de geest van wat hopelijk een fantastische sportzomer gaat worden: een team bestaat uit mensen die op elkaar kunnen vertrouwen’

Luchtkwaliteit
“We realiseren ons dat we werken in een bijzonder gebied waar luchtkwaliteit een onderwerp van gesprek is. Onze medewerkers en die van onze aannemers lezen ook de kranten en zien de items erover op TV. Daarom is dit ook een onderdeel van ons SHE-beleid binnen dit project. Voor ons als bedrijf en onze aannemers zijn dergelijke maatregelen overigens niet uniek. Op plekken waar zich veel zware industrie bevindt, zoals bijvoorbeeld de Maasvlakte, houden we daar ook rekening mee.”

Het complete plaatje
Volgens Wilfred is het vooral belangrijk dat iedereen het complete plaatje snapt en niet alleen naar de eigen activiteiten kijkt. “Een veilige en gezonde werkomgeving kun je zien als teamprestatie waarin ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. In de geest van een fantastische sportzomer: een team bestaat uit mensen die op elkaar kunnen vertrouwen.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.