Informatieve avond in hotel Het Hoge Duin

Delen via:   
16 / 07 / 2018

Op dinsdag 19 juni heeft de informatieavond plaats gevonden voor de netaansluiting van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Het was een gecombineerde avond met de terinzagelegging van het kavelbesluit van windpark Hollandse kust (noord). 

Aan de hand van posters konden belanghebbenden en overige geïnteresseerden zich laten informeren over het project. Zowel TenneT als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijkswaterstaat stonden klaar om vragen te beantwoorden. 

De avond is druk bezocht. “Het was een goede bijeenkomst waarop veel vragen zijn gesteld. Die hebben we zo goed mogelijk beantwoord”, zegt Jeroen van Haeren, de projectmanager bij TenneT. “De mensen willen weten wat er precies gaat gebeuren. Een aantal personen heeft zorgen geuit, vooral over mogelijke hinder en over de ondergrondse kabels. Met die zorgen gaan wij zorgvuldig om en we gaan er alles aan doen om ze zoveel als mogelijk weg te nemen. Tegelijk snappen mensen de noodzaak van dit project, waarmee we een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie."

Vervolg
De komende maanden werkt TenneT aan de detailuitwerking van het tracé, waarbij gesprekken met belanghebbenden worden voortgezet. De ministers van EZK en BZK leggen het uitgewerkte voorkeursalternatief vast in een inpassingsplan. Dit plan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd, gelijktijdig met de ontwerpvergunningen. Deze worden naar verwachting in november 2018 ter inzage gelegd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.