Inzage periode vergunning extra geluidsmaatregelen, water- en spoorvergunning gesloten

Delen via:   
20 / 12 / 2019

Aan de Zeestraat in Gemeente Beverwijk gaat TenneT een transformatorstation bouwen voor de aansluiting van windparken op zee. Door bewoners zijn zorgen geuit over meer geluidsoverlast in dit toch al drukke gebied. Daarom heeft TenneT besloten tot geluidsbeperkende maatregelen. Deze maatregelen waren nog niet in de eerdere vergunning opgenomen. Daarom is een  aangepaste vergunning aangevraagd en is een ontwerp-omgevingsvergunning afgegeven. Ook zijn twee andere vergunningen op kleine punten gewijzigd (spoorwegvergunning en watervergunning). Zoals eerder bekendgemaakt, konden de ontwerpbesluiten en de aangepaste spoorweg- en watervergunning, van 1 november tot en met 12 december online (www.bureauenergieprojecten.nl) en op het gemeentehuis van Beverwijk worden ingezien. Tot en met 12 december was er gelegenheid om te reageren, door een zienswijze in te dienen. De ontwerpbesluiten zijn nog te lezen op www.bureauenergieprojecten.nl .

Reacties
Er zijn in totaal acht zienswijzen ingediend op de ontwerp-omgevingsvergunning. Er zijn geen reacties gekomen op de water- en spoorwegvergunning.

Het vervolg
Op de zienswijzen geeft het Rijk een reactie in de Nota van Antwoord zienswijzen. Dit gebeurt in afstemming met TenneT, Gemeente Beverwijk – het bevoegd gezag voor deze vergunning – en de betrokken Omgevingsdiensten. De zienswijzen en de reactie erop worden betrokken bij de definitieve vergunning. Als er zienswijzen zijn die aanleiding geven tot wijzigingen wordt de vergunning aangepast. Als er geen aanleiding is om de vergunning te wijzigen, dan verleent de gemeente de definitieve vergunning conform de ontwerpvergunning. De spoorwegvergunning en watervergunning zullen ongewijzigd worden verleend. De besluiten voor de definitieve vergunningen worden vanaf februari 2020 ter inzage gelegd en staan open voor beroep.

Derde windpark
Voor de aansluiting van het derde windpark, Hollandse Kust (west Beta), op het transformatorstation zijn nog geen vergunningen aangevraagd. Zodra hiervoor vergunningen worden aangevraagd, worden de extra geluidmaatregelen direct in de vergunningaanvraag voor het transformatorstation meegenomen. Hierover informeren wij u later verder.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.