Meld u aan voor de online informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden op het strand bij Noorderbad

Delen via:   
24 / 03 / 2021

In de komende jaren sluit TenneT de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aan op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor leggen we elektriciteitskabels van de platformen op zee naar het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk aan. Een deel van deze werkzaamheden zullen plaatsvinden op het strand ter hoogte van strandpaviljoen Noorderbad (gemeente Heemskerk).

Geef uw vragen door
Wat komt daarbij kijken, wat is de planning en wat betekent dat voor u als bewoner? Deze en tal van andere vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de online bijeenkomsten op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze sessies kunt u al uw vragen over de voorgenomen werkzaamheden en de planning aan ons kunt voorleggen. Om zeker te zijn dat uw vraag tijdens de online informatiebijeenkomsten aan bod komt en beantwoord wordt, willen we u vragen deze op voorhand naar ons te mailen: infocentrumwijkaanzee@tennet.eu.

Visualisatie van de tijdelijke ophoging bij paviljoen Noorderbad (Heemskerk). De tijdelijk ophoging is nodig voor het maken van de ondergronds gestuurde boringen vanaf het parkeerterrein PWN. Hiervoor moet het strand ongeveer op gelijke hoogte worden gebracht als het parkeerterrein van PWN.

Waarom geen zand vanaf zee?
Zo zijn er al een paar vragen bij ons binnengekomen. Waarom er zand voor de tijdelijke ophoging met vrachtwagens wordt aangevoerd en dit niet met behulp van een schip vanaf zee opgespoten wordt? Rens Wilbers, projectleider Vergunningen en Omgevingsmanagement : “Dat is een logische vraag, en uiteraard hebben we naar die mogelijkheid gekeken, maar een dergelijke operatie is te grootschalig en te complex voor de beperkte hoeveelheid zand (50.000 ton) die nodig is voor de tijdelijke ophoging. Daarbij brengt ook deze optie toch ook behoorlijk veel overlast voor de omgeving met zich mee.”

Voorkeur lokaal zand
“Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van zand dat we lokaal kunnen winnen ter hoogte van Zuiderbad. Dat hebben we laten onderzoeken en daarvoor hebben we toestemming gevraagd aan Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. We hopen dat zij daar als bevoegd gezag snel een besluit over nemen zodat we u hierover kunnen informeren”.

Artikel in Noordhollands Dagblad van dinsdag 16 maart 2021
Bron: Noordhollands Dagblad

Meld u snel aan!
Een veilige verkeersafwikkeling met zo min mogelijk overlast tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Daarover gaan we de komende tijd met de gemeente en de klankbordgroepen voor bewoners en strandexploitanten weer in gesprek. Heeft u wensen, ideeën of zorgen hierover laat het ons weten op de informatiebijeenkomsten. Of bent u benieuwd naar de plannen en de laatste stand van zaken? Meld u dan snel aan door een mail te sturen naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu en hopelijk zien we elkaar volgende week online!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.