'Met gezond verstand kom je meestal een heel eind.'

Delen via:   
28 / 01 / 2022

Teveel scenario’s worden volgens Jeroen van Son uit Wijk aan Zee achter bureaus bedacht zonder voeling met de projectomgeving. Tegelijk verdwijnen de kansen voor maatwerk nog te vaak in een poel van regelgeving. Contact schoof bij de strandexploitant aan de keukentafel voor een goed gesprek.

Als eigenaar van paviljoen DITTIS SunSea in Wijk aan Zee kent Jeroen het strand uiteraard als zijn broekzak. Vanuit zijn ondernemerschap en als lid van de strandvereniging voor Zuiderbad zit Jeroen vaak met politiek en plannenmakers aan tafel. ”Zo ben ik eigenlijk ook in het verhaal rond de lokale zandwinning voor het verhoogde werkterrein bij Noorderbad gerold.”

Radertjes draaien 

Vanaf het moment dat de plannen van TenneT voor de aansluiting van de windparken op zee bekend werden, volgt Jeroen de ontwikkelingen op de voet. ”Als gemeenschap wil je overlast over een langere periode graag zoveel mogelijk voorkomen. Toen gesproken werd over het ‘zandkasteel’ bij Noorderbad, begonnen de radertjes bij mij dan ook direct te draaien.”

Verhoogd werkterrein

Met het zandkasteel refereert Jeroen aan het tijdelijk verhoogde werkterrein van aannemer NRG bij paviljoen Noorderbad. Om het hoogteverschil met het werkterrein aan de andere kant van de duinen op te heffen en om voldoende tegendruk te creëren voor de boringen, is inmiddels op het strand met behulp van zo’n 50.000 kuub zand een‘fort’ gecreëerd van 80 bij 150 meter.

Jeroen van Son voor zijn paviljoen DITTIS Sunsea. Fotograaf: Jorrit 't Hoen.

2.500 kiepwagens

”Stel je voor dat al die 50.000 kuub zand met zeker 2.500 zware kiepwagens via het dorp het strand op moeten worden gebracht. Daar moet je toch niet aan denken… Dus wat nou als we daarvoor gebruikmaken van de miljoen kuub die bij Zuiderbad op het strand ligt? Door de pier bij IJmuiden hebben we bij ons voor de deur de unieke situatie dat er voortdurend aanwas van zand plaatsvindt.”

”Met elkaar zijn we er in geslaagd om 95 procent van het zware verkeer uit het dorp te houden.”

 

1+1=3

In tegenstelling tot de rest van de kust van Noord-Holland waar op veel plekken sprake is van een chronisch zandtekort, ligt het strandzand bij Jeroens paviljoen – op zo’n anderhalve kilometer van het werkterrein – letterlijk voor het opscheppen. Op het eerste oog een schoolvoorbeeld van 1+1=3. Maar zo eenvoudig ligt dat niet…

Breed gedragen

Het strand en de duinen maken in ons land deel uit van de primaire waterkering. En daarom is Rijkswaterstaat er als bevoegd gezag alles aan gelegen dat deze ‘voorziening’ zo stabiel mogelijk blijft. In 2020 vond tussen alle betrokken partijen, aannemer NRG en belanghebbenden veel overleg plaats. Jeroen: ”Het doel was om op basis van die gesprekken tot een zo breed mogelijk gedragen werkplan te komen. Daarbij kwamen ook de plannen en tekeningen voor deze optie op tafel. Om de eventuele haalbaarheid in beeld te brengen, liet TenneT deze interessante kans door Deltares onderzoeken.”

Win-situatie

Volgend op het overleg en het onderzoek besloten Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toestemming te verlenen. Jeroen: ”Daarnaast regelde TenneT dat het overige transport via het terrein van Tata Steel zou verlopen. Zo zijn we er met elkaar in geslaagd om 95 procent van het zware verkeer uit het dorpte houden. Door het gezonde verstand niet meteen aan de kant te schuiven, hebben we voor iedereen uiteindelijk een win-situatie gecreëerd.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.