Naast kilometers kabels ook ‘korte lijntjes’ nodig voor aansluiting windpark

Delen via:   
11 / 02 / 2022

Het windmolenpark Hollandse Kust Noord dat we met ons ‘stopcontact op zee’ aansluiten, wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door CrossWind. Deze joint-venture van Shell en Eneco plaatst op 18,5 kilometer uit de kust voor Egmond aan Zee 69 windturbines. Zodra de eerste windmolens zijn aangesloten, brengen wij vervolgens groene stroom aan land. Namens TenneT zorgt Anne-Marie Taris dat de werkzaamheden en alle technische aspecten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

In juli 2020 verwierf CrossWind de vergunning voor de subsidievrije ontwikkeling van dit windpark. Waar exploitanten van offshore windparken voorheen zelf verantwoordelijk waren voor de aansluiting, regelt TenneT nu de totale netverbinding vanaf het windpark tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid) is dit het derde windgebied waar TenneT de gestandaardiseerde 700 megawatt (MW) verbinding toepast.

Miljoen huishoudens

Het platform dat TenneT momenteel voor dit park laat bouwen, komt straks middenin het park te liggen. Dit ‘stopcontact op zee’ wordt straks omringd door 69 windturbines die elk een tiphoogte hebben van 225 meter en een vermogen van 11 MW. Met elkaar gaan deze turbines straks genoeg groene energie leveren voor een miljoen huishoudens.

Spaken

Inclusief onderhouds- en veiligheidszones beslaat het windpark een totale oppervlakte van 125 km² zeeruim. “ De windturbines die een kilometer uit elkaar komen te staan, sluiten we straks per zes geclusterd aan”, vertelt Anne-Marie als interface manager. “Zo worden in totaal twaalf kabels naar ons centrale stopcontact geleid. Als je het van bovenaf bekijkt, dan lijken deze strings - zoals wij ze noemen - op de spaken in een wiel.”

Georganiseerde spaghetti

Voor een soepele aansluiting van de kabels op het platform, zorgde Anne-Marie er allereerst voor dat de J-vormige ontvangstbuizen onder de juiste hoek aan het onderstel (jacket) werden gelast. “Via het kabeldek gaan deze kabels vervolgens de zogenoemde GIS-ruimte in. Deze ruimte is gevestigd in de bovenbouw of topside van het platform. Daar hangt straks een georganiseerde spaghetti waarbij elke kabel via het juiste vakje bij de juiste schakelaar uitkomt.”

De ‘jacket’ (onderstel) voor Hollandse Kust (noord) in aanbouw op de werf van Heerema in Vlissingen. De buizen met de gebogen onderkant zijn de J-vormige ontvangstbuizen voor de kabels die van het windpark CrossWind komen. Foto: Chris Pennarts

‘Door een goede planning voor de werkzaamheden in elkaar te puzzelen, zorgen we samen dat alles soepel, veilig en met een minimum aan risico’s verloopt’

Testen en aansluiten

De topside voor het platform wordt momenteel gebouwd op de werf van EQUANS (voorheen ENGIE Fabricom) in Hoboken/Antwerpen. Anne-Marie: “Zodra deze in juli van dit jaar op de jacket is geplaatst, kan het afmonteren op zee beginnen. Vervolgens wordt alles eerst zorgvuldig getest en volgens planning kan CrossWind vanaf 31 maart volgend jaar haar kabels aansluiten.”

De bouw van de ‘topside’ voor Hollandse Kust (west Alpha) op de werf van EQUANS in Antwerpen. Foto: Chris Pennarts

Besturing

Dat aansluiten gebeurt volgens Anne-Marie telkens string voor string, “zodat deze verbindingen afzonderlijk eerst goed getest kunnen worden. Na de eerste aansluiting eind april volgt telkens met tussenpozen van enkele weken een nieuwe string tot ze alle twaalf zijn aangesloten. Voor de besturing van het windpark krijgt CrossWind zowel op het platform als op het transformatorstation aan de Zeestraat in Wijk aan Zee enkele ruimtes met hun eigen besturingsapparatuur.”

Strakke planning

Gezien de strakke planning voor de aansluiting van het windpark, begint haar werk volgens Anne-Marie met vrienden maken. “Naast de kilometerslange kabels zijn ook de korte lijntjes met de exploitant enorm belangrijk. Zo hebben we samen een planning gemaakt voor optimale afstemming van de werkzaamheden.”

Puzzelen

Wie moet er in welke volgorde aan de slag? Welke spullen hebben zij nodig? Welke bootjes leggen op welk moment aan bij het platform? Anne-Marie: “Mijn taak is om te zorgen dat iedereen op tijd en ongehinderd zijn of haar werk kan doen. Omdat je op die beperkte ruimte niet allemaal tegelijk kunt werken, is een goede afstemming enorm belangrijk. Door een goede planning in elkaar te puzzelen, zorgen we samen dat alles soepel, veilig en met een minimum aan risico’s verloopt.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.