Nieuwe busbaan en kabels bij station Beverwijk liggen elkaar niet in de weg

Delen via:   
17 / 12 / 2021

Even leken eind van de zomer de hoogspanningskabels van TenneT en de plannen voor de nieuwe busverbinding Station Beverwijk mogelijk met elkaar in conflict te raken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen problemen te verwachten zijn. De aanleg van kabels kunnen dus door.

Busbaan
Op de plek in het stationsgebied van Beverwijk waar de hoogspanningskabels van TenneT de grond in gaan, komt straks de busbaan langs het spoor omhoog voor de aansluiting op de N197/Velsertraverse. Die situatie hoeft op zich geen problemen op te leveren. Aanpassingen in beide projecten waren echter aanleiding voor nader onderzoek door het technologisch instituut Deltares.

Mantelbuizen die klaar liggen voor het intrekken van de elektriciteitskabels. Foto: Chris Pennarts

Aanpassingen
Door eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tijdens de ontwerpfase worden de kabels en mofverbindingen ruimer in de bodem uitgelegd. “Bij de in- en uittredepunten van de ondergrondse boringen worden de elektriciteitskabels met behulp van een grote kroonsteen in een zogenoemde mofput aan elkaar verbonden”, vertelt Silco Poleij, assistent-projectleider voor de aanleg van de landkabels. “We willen niet dat die verbindingen onder de fietspaden komen te liggen van de beoogde fietstunnel. Die fietstunnel maakt deel uit van het vervoersproject. Om die reden zijn de mofputten verplaatst.”

In de weg
Door de ruimere uitleg in de bodem was even de vraag of de kabels en de plannen voor de busbaan elkaar in de weg zouden zitten. “Door de kabels dicht bij het oppervlak te leggen, kunnen zij hun warmte gemakkelijker kwijt dan dieper in de bodem”, aldus Silco. “Kabels die te warm worden zorgen voor een lagere capaciteit en kunnen uiteindelijk zelfs onbruikbaar worden. Voor de ophoging van de busbaan hebben de plannenmakers voor EPS gekozen; dit materiaal kennen we ook wel als ‘piepschuim’. EPS is licht van gewicht en voorkomt zo zetting van de spoortunnel van ProRail. Maar het heeft ook een isolerende eigenschap.”

Intrekken van de elektriciteitskabels bij transformatorstation begin decmber. Foto: Chris Pennarts

‘De conclusie in het onderzoek van Deltares luidt dat de plannen van de busbaan niet van invloed zijn op de kabels’

 

Invloed
In het onderzoek van Deltares is gekeken naar de invloed van EPS en een voor warmteafdracht ongunstige samenstelling van de grondlagen op de kabels. De conclusie in het onderzoek van Deltares luidt echter dat de plannen van de busbaan niet van invloed zijn op de kabels. 

Afstemming
Tijdens het onderzoek werkten de onderzoekers nauw samen met de provincie en TenneT om de nodige berekeningen te maken. “We zijn blij met de constatering dat we gewoon verder kunnen”, zo laat Silco Poleij weten. “Er worden diverse projecten uitgevoerd in het stationsgebied van Beverwijk en het aangrenzende grondgebied van de gemeente Velsen. De provincie Noord-Holland werkt in dit gebied samen met gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, NS Stations en ProRail. Wanneer de uitwerking van de plannen steeds concreter wordt, moet de technische invulling met meerdere partijen afgestemd worden. Zo ook in dit geval met ons.”

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Provincie Noord-Holland werkt aan twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. De busbanen zijn onderdeel van het Hoogwaardig  Openbaar Vervoer Netwerk (HOV). Door de aanleg van de busbanen neemt de rijtijd af en tegelijk zorgt deze voorziening voor een verbeterde verkeersveiligheid, omdat de bussen niet meer over de drukke kruisingen hoeven te rijden. Met de onderdoorgang ontstaat een regionale, snellere fietsroute met een verbinding naar station Beverwijk. De realisatie van dit project staat gepland in 2023. Meer informatie over dit project: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.