Onderstel platform Hollandse Kust (noord) op zee geïnstalleerd

Delen via:   
12 / 11 / 2021

Na het vertrek uit de Vlissingse haven nam het transport van het onderstel zo’n 20 uur in beslag. Op ruim 18 kilometer voor de kust van Egmond zat de reis voor de grote stalen constructie er op. Onder van te voren bepaalde condities zoals golfhoogte en wind tilde het hijsschip Gulliver het onderstel op en is het ponton onder het jacket vandaan gesleept. Na de exacte positionering op de locatie is de staalconstructie van 2.100 ton door de kranen van het hijsschip op de zeebodem gezet.

De installatie van het jacket (noord) voor de kust van Egmond aan Zee. Foto: Flying Focus.

In de zeebodem verankerd
Het onderstel is op de vier hoekpunten met behulp van heipalen, die tot ongeveer 38 meter in de zeebodem zijn geheid, vastgezet. De heipalen zitten in grote buizen van 10 meter die vast gelast zijn aan voeten van het onderstel. Door de ruimte tussen de palen en de buizen te vullen met cement (grout) wordt er een dusdanige verbinding verkregen dat het platform straks zelfs de zwaarste storm op de Noordzee kan doorstaan.

Stevig fundament
Voorafgaand aan de plaatsing is de bodemgesteldheid ter plekke nauwkeurig onderzocht. Ook is onderzocht of er zich geen niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Vervolgens heeft de aannemer een groot bed van stenen gestort voor een stevig en vlak fundament. De stenen zorgen ook dat de bodem onder de jacket niet wegspoelt door stroming van het zeewater. Met regulier onderhoud heeft de constructie een minimale levensduur heeft van wel 40 jaar.

‘Tijdelijke navigatieverlichting zorgt voor veiligheid voor de scheepvaart tijdens de wintermaanden’

 

Waterpas
Op het jacket is speciale apparatuur geïnstalleerd om de ‘scheefheid’ te meten na de installatie. Hier zijn van te voren bepaalde toleranties afgesproken, want het is belangrijk dat de bovenbouw met daarin de transformatoren uiteindelijk waterpas komt te staan. Na het heien wordt bepaald hoeveel metaal er van de bovenkant van het jacket moet worden ‘gesneden’ om dit te bewerkstelligen. Tijdelijke navigatieverlichting zorgt voor veiligheid voor de scheepvaart tijdens de wintermaanden.

De jacket voor platform Hollandse Kust (noord) op de werf van Heerema in Vlissingen Oost. Foto: TopView

Installatie stroomkabels
Na het waterpas maken wordt begin volgend jaar, vooruitlopend op de plaatsing van de bovenbouw (topside), de elektriciteitskabels geïnstalleerd die op het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee aan land komen. Deze kabels worden op veilige diepte gelegd en achter de duinen gekoppeld aan de landkabels voor de aansluiting op het hoogspanningsnet langs de snelweg A9 bij Beverwijk.

Belangrijke pijler
Voor het verduurzamen van onze elektriciteitsproductie is windenergie van de Noordzee één van de belangrijkste pijlers. Als aanjager in de energietransitie sluit TenneT voor 2030 ruim 11 gigawatt energie aan voor de Nederlandse kust. Daarmee kun je zowel de industrie als miljoenen huishoudens voorzien van duurzame energie. Daarna zal windenergie vooral op zee nog verder groeien, zodat we daarmee in 2050 in bijna de helft van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien.

Stopcontact op zee
Met het platform Hollandse Kust (noord) creëert TenneT voor het gelijknamige windpark een stopcontact op zee. Met de aansluiting op het elektriciteitsnet, zorgt de netbeheerder dat de opgewekte duurzame energie op land kan worden gebruikt. Het platform krijgt een capaciteit om 700 megawatt groene stroom aan land te brengen. Dat is ongeveer net zoveel als het verbruik van alle huishoudens en industrie van de stad Amsterdam.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.