Onderzoeken TenneT op zee en strand ten zuiden van Wijk aan Zee

Delen via:   
29 / 10 / 2021

Wie vanaf dinsdag 2 november het strand van Wijk aan Zee bezoekt ter hoogte van het Kitesurfpad, maakt grote kans om onderzoekswerkzaamheden te zien. Dit is de plek waar de aanlanding van de kabels is gepland voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust (west Beta). In opdracht van TenneT voert het bedrijf Next Geosolutions strandonderzoek uit. De onderzoeken zijn bedoeld om de aanleg van de zeekabels, die op deze plek aan land komen, zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op onderstaande kaart staat het gebied waar het onderzoek op het strand plaatsvindt. Het Kitesurfpad is vanaf de Reyndersweg ter hoogte van beachbar de Hangout bereikbaar. Tweede helft november volgt onderzoek op zee.

Afbeelding: meetgebied strandonderzoek

Op het strand

Er wordt onderzoek gedaan naar zogenoemde ‘blindgangers’. Dat zijn niet gesprongen mijnen en bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor lopen één of twee personen achter handwagens met sensorapparatuur langs een vast lijnenpatroon. Zo brengen ze het hele gebied in kaart. Dit duurt vier tot vijf dagen. Daarbij sturen ze geluidssignalen of een magnetisch veld de bodem in en registreren met sensoren waarop dit akoestische signaal terugkaatst of in welke mate het magnetische veld beïnvloed wordt. Op basis daarvan interpreteren ze wat de vorm van een object is, wat de afmetingen zijn en in sommige gevallen zelfs om wat voor materiaal het gaat.
Het strand wordt ter hoogte van de metingen niet afgezet en blijft dus vrij toegankelijk.

Afbeelding: handwagen voor explosievenonderzoek

Onderzoek op zee

Ook op zee gaan we aan de slag, met geofysisch onderzoek. Daarbij worden zoveel mogelijke gegevens verzameld over de ondergrond tot een diepte van 5 meter, zonder dat er geboord of gegraven hoeft te worden. De grondlagen worden in kaart gebracht en we zoeken naar objecten die de aanleg van de kabels kunnen belemmeren. Denk hierbij aan blokken van de oude pier van IJmuiden, onderdelen van vergane schepen of niet gesprongen explosieven. Naar verwachting start dit onderzoek tweede helft november. Het onderzoek vindt ongeveer drie kilometer uit de kust plaats vanaf een schip (zie afbeelding) en duurt ongeveer een maand.

Afbeelding: voorbeeld van onderzoekschip zoals dat gebruikt wordt voor de kust van Wijk aan Zee

Meer weten?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Liesbeth Eshuis, omgevingsmanager TenneT. Liesbeth is bereikbaar via liesbeth.eshuis@tennet.eu of 06 – 2577 4812.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.