Online informatiebijeenkomsten werkzaamheden omgeving landgoed Westerhout

Delen via:   
14 / 10 / 2020

Eind oktober start onze aannemer NRG met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de landkabels voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Voor die tijd willen we u graag als omwonenden in de directe omgeving informeren over de werkzaamheden en de planning als ook uw (eventuele) vragen beantwoorden. 

Voorbereidende werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden op Landgoed Westerhout waarmee we eind oktober / begin november starten zijn onder andere het inrichten van het werkterrein, het omleggen van wandelpaden en het plaatsen van tijdelijke bruggen. Op die manier zorgen we ervoor dat u tijdens onze werkzaamheden wandelingen kunt blijven maken. Daarnaast zullen we een in- en uitrit aanleggen naar de Zeestraat. Dit ter hoogte van de Creutzberglaan.

Ondergronds
De kabels komen volledig ondergronds te liggen. Via horizontale gestuurde boringen worden de kabels tot op een diepte van 40 meter aangelegd. Daar waar de kabels aan elkaar gekoppeld moeten worden, komen er werkterreinen voor de in- en uittrede van de boringen. Landgoed Westerhout is een van de werkterreinen waar de kabels aan elkaar gekoppeld worden. Eén ondergrondse boring is maximaal 1.100 – 1.200 meter lang.

Visualisatie van werkterrein en opstelling van boormachine van aannemer NRG.

Online informatiebijeenkomsten
Medio september hebben wij een (toen nog fysieke) bijeenkomst gehouden in Dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Het verslag van deze informatiebijeenkomst vindt u op onze website. Om u op de hoogte te houden over onze werkzaamheden en planning, organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten waarvoor we u graag uitnodigen.

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het COVID-19 virus organiseren we nu enkele online informatiesessies. Deze kunt u via uw computer, tablet of smartphone bijwonen als u zich voorafgaand voor één van de sessies heeft aangemeld. U ontvangt dan van ons een linkje waarmee u ‘live in de uitzending’ komt.

Kies uw voorkeursmoment
Tijdens deze online bijeenkomsten lichten wij de geplande werkzaamheden toe en is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en het geven van suggesties. Hoe dat werkt leggen we u allemaal nog precies uit, als u bent ingelogd. In totaal organiseren we drie sessies.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Uw aanmelding kunt u sturen naar manon.raats@tennet.eu. Geeft u hierbij uw eerste en tweede voorkeur aan. U heeft de keuze uit de volgende momenten:

  • Maandag 26 oktober 19.00 – 20.00 uur
  • Dinsdag 27 oktober 19.30 – 20.30 uur
  • Woensdag 28 oktober 16.30 – 17.30 uur

U kunt zich aanmelden tot en met maandagochtend 26 oktober 2020.
 
Wilt u meer informatie of heeft u tussentijds vragen?
Voor eventuele vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur of u kunt uw vraag per e-mail sturen naar manon.raats@tennet.eu, stakeholdermanager TenneT in regio Beverwijk.

Voorbeeld van intrede van elektrische boormachine van een ander project.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.