Ook ‘mantelbuis 4’ is succesvol onder duinen door getrokken

Delen via:   
05 / 02 / 2022

Het intrekken van de vierde mantelbuis gefotografeerd vanuit de lucht. Fotograaf: Flying Focus

Vanaf ‘het grootste zandkasteel van NL’ op het strand bij Heemskerk is zaterdag 5 februari ook de vierde en laatste mantelbuis succesvol onder de duinen door getrokken. In deze buizen komen straks onze elektriciteitskabels te liggen voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het hoogspanningsnet. Onder uitdagende weersomstandigheden en rekening houdend met het getij werd deze unieke klus geklaard.

In totaal maakte het team van aannemer NRG, onder leiding van hoofdboorder Cor Versluis, in de afgelopen maanden met behulp van GPS vier ondergrondse gestuurde boringen onder de duinen door. In deze gaten liggen nu vier kunststof buizen met een diameter van 80 centimeter en een lengte van ongeveer een kilometer op zo’n dertig meter diepte. Daarin trekt de volgende aannemer JLC later dit jaar de zeekabels  als deel van de aansluiting van de windparken voor de kust.

Wachten op Corrie

Voorafgaand aan het intrekken werd de laatste mantelbuis eerder deze week al uitgelegd op het strand van Wijk aan Zee en was het vanwege storm Corrie wachten op de juiste weersvoorspellingen. Toen alle lichten zaterdag eindelijk op groen stonden, ging in alle vroegte het intrekken van buis 4 van start vanaf het verhoogde werkterrein op het strand van Heemskerk.

Klus geklaard

“Rond 16.00 uur zagen we de buis achter de duinen op ons werkterrein aan de Meeuweweg weer boven de grond komen”, zo laat Versluis namens aannemer NRG weten. “Daarmee konden we als team opnieuw terugkijken op een geslaagde intrekoperatie. Nu ook de vierde en laatste buis veilig onder de duinen ligt, is de klus voor ons als boorteam op het strand geklaard.” Daarmee luidt de succesvolle intrekoperatie tegelijk het einde in voor ‘het grootste zandkasteel van Nederland’.

Hoofdboorder Cor Versluis voor 'het geboorde gat' waar de mantelbuis wordt ingetrokken. Fotograaf: Jorrit 't Hoen. 

‘In februari en maart wordt de grote berg zand - met een gewicht van zo’n 13.000 volwassen olifanten - weer afgebroken om plaats te maken voor de aanleg van de zeekabels’

 

Zandkasteel

Het tijdelijk verhoogde werkterrein op het strand bij Noorderbad was nodig voor de boringen onder de duinen door. “Als het punt waar de boor de grond ingaat en het punt waar deze weer bovenkomt niet op gelijke hoogte liggen, dan stroomt het kleiwatermengsel waarmee we het boorgat in tact houden er op het laagste punt gewoon weer uit. Omdat het werkterrein achter de duinen hoger ligt, moest het strand omhoog en hebben we het zandkasteel gebouwd”, aldus hoofdboorder Versluis.

Stormbestendig fort

Met behulp van zo’n 50.000 kuub zand, een dubbele rij damwandplaten en reusachtige zandzakken (die geotubes heten) werd vorig jaar na de zomer een waar fort opgetrokken. Deze tijdelijke constructie werd zo ontwikkeld dat deze een storm kan trotseren met een sterkte die zich statistisch gezien maar eens in de 20 jaar voordoet. Cor Versluis: “Zo konden we ook gewoon doorwerken toen storm Corrie bij ons kwam buurten. Zelfs toen op enig moment het zeewater letterlijk tegen de boormachine opspatte.”

Het zandkasteel maandag toen storm Corrie over Nederland raasde. Foto: TenneT

Strakke planning

Ook Dick Vergoes Houwens, projectleider Landkabel namens TenneT, kijkt tevreden terug op deze bijzondere klus. “Het is eerste keer dat er voor de aanlanding van zeekabels vanaf het strand onder de duinen door is geboord. Dat is uniek, omdat de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering van ons land. Kortom, een specialistische klus dus waarbij NRG uiterst zorgvuldig te werk moest gaan. Dat hebben ze uitstekend gedaan en alles is keurig binnen de strakke planning uitgevoerd.”

Zand afvoeren

In februari en maart wordt de grote berg zand  - met een gewicht van zo’n 13.000 volwassen olifanten - weer afgebroken om plaats te maken voor de aanleg van de zeekabels.TenneT is nog met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in gesprek over een locatie op het strand waar TenneT het zand naar toe mag brengen

Bestrijding exoot

Ook voor het zand dat vrijgekomen is bij de boringen (vier keer 830 kuub) is een nuttige herbestemming gevonden. Dit zand uit de diepte gaat natuurbeheerder PWN gebruiken bij de bestrijding van ‘invasieve exoot’ watercrassula. Op Landgoed Duin en Bosch dreigt dit plantje een duinvallei te overwoekeren, waardoor er nog maar heel moeilijk water door kan wegzakken. Daarom wil PWN dit plantje verstikken door het te bedekken onder een dikke laag zand.

Het intrekken zaterdagochend van de 4e mantelbuis. Fotograaf: Jorrit 't Hoen.

De prik erop

Met het intrekken van de vierde mantelbuis onder de duinen, is een belangrijke stap gezet voor de eerste strandaanlanding voor windenergie vanaf zee. Achter de duinen worden de kabels, die straks vanaf de stopcontacten op zee komen, met grote kroonstenen aan de elektriciteitskabels op land verbonden. Daarmee brengen we volgend jaar groene stroom van het windpark Hollandse Kust (noord) aan land. Een jaar later (2024) gaat ook voor (west Alpha) ‘de prik erop’.

Het mooie weer bracht ook andere 'zonaanbidders' naar het strand. Fotograaf: Jorrit 't Hoen. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.