Overzicht werkzaamheden elektriciteitskabels tussen ‘strand Heemskerk en A9’

Delen via:   
21 / 10 / 2022

Hoeveel kabels (of circuits zoals techneuten ze noemen) zijn er vanaf de werkterreinen op land al getrokken? Hoeveel moet er nog gebeuren? In het volgende overzicht zetten we alles voor u op een rijtje.

Eind mei dit jaar trok wethouder Sebastian Dinjens samen met hoofd boorder Cor Versluis van aannemer NRG de laatste streng met mantelbuizen in het boorgat. Na anderhalf jaar boren en mantelbuizen trekken brak daarmee op de werkterreinen in de regio de volgende fase aan, namelijk die van het intrekken en verbinden van de kabeldelen.

Het aanleggen van de elektriciteitskabels op het werkterrein Velsertraverse. Fotograaf: Jorrit 't Hoen.

Vier circuits

Inmiddels zijn we vier maanden verder en een blik op de kaart laat zien dat de meeste elektriciteitskabels al op hun hun plek liggen. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zijn in de afgelopen maanden vier in plaats van drie circuits getrokken. Drie voor de windparken noord, west Alpha en west Beta en één voor de door Tata Steel aangevraagde klantaansluiting die TenneT wettelijk verplicht is aan te sluiten.

Minst tot last

De vierde lege buis lag er tenslotte toch al. Door nu die kabel alvast te trekken, hoeven we straks niet weer terug te komen. Dat scheelt in de kosten, maar belangrijker nog… zo zijn we de omgeving het minst tot last. Stel dat die kabel uiteindelijk toch niet voor een klantaansluiting wordt gebruikt, dan hebben we een reservecircuit in de bodem liggen.

De  'kroonstenen' op het werterrein Velsertraverse. Fotograaf: Jorrit 't Hoen

Resterende werkzaamheden

Alleen tussen de werkterreinen Holland op zijn Smalst (7) en Leeghwaterweg (9) en tussen Rijnland (10) en ons hoogspanningsstation langs de A9 (12) worden nog kabels getrokken. Verder is een team van de Zuid-Koreaanse kabelproducent Taihan bezig met het maken van de verbindingen in de mofputten. Ook zullen zij de eindsluitingen maken op het transformatorstation aan de Zeestraat.

Testen

Eerst maken we de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord) gereed, zodat we die begin volgend jaar kunnen gaan testen. Vervolgens volgen ook de andere aansluitingen. Zodra de werkzaamheden op een werkterrein zijn afgerond, zal aannemer NRG het terrein weer herstellen of in overleg met de grondeigenaar herinrichten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.