Start ingraven mantelbuizen voor landkabels voor hoogspanningsstation A9

Delen via:   
26 / 02 / 2021

Volgend op de eerste boringen naar het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk worden nu de werkzaamheden uitgevoerd op het terrein van het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. Op ‘werkterrein 12’ worden de mantelbuizen voor de landkabel niet via ondergrondse gestuurde boringen aangelegd, maar via open sleuven.

Voorbereidende werkzaamheden op het hoogspanningsstation langs de A9 voor aanleg van de elektriciteitskabels. Het hoogspanningsstation, dat eigen terrein van TenneT is, is de enige plek waar de kabels door middel van open sleuven worden aangelegd. Foto: Chris Pennarts.

In opdracht van TenneT is aannemer NRG volop bezig met de aanleg van de mantelbuizen. Hierin worden straks de elektriciteitskabels getrokken voor de aansluiting van de nieuwe windparken op zee. Anders dan op de overige werkterreinen in Beverwijk wordt hier niet geboord maar gegraven.

Achter de hekken
“Op ons eigen terrein, dat naast de A9 ligt, werken we achter de hekken waardoor er minder hinder en overlast is voor de omgeving”, zo laat projectleider Robert Wijnholds weten. “Daarom leggen we daar de mantelbuizen via open ontgravingen op hun plek. Dat gaat sneller en eenvoudiger. Ook gaan we hier minder diep. Op de rest van het traject werken we op een diepte van zo’n dertig meter. Hier liggen de buizen maar 1.20 meter onder de oppervlakte.”

Medewerkers van aannemerscombinatie NRG aan het werk op het hoogspanningstation langs de A9. Foto: Chris Pennarts

Stopcontacten op zee
Voor de aansluiting van de nieuwe windparken op zee op het Nederlandse elektriciteitsnet is het hoogspanningsstation langs de A9 de laatste schakel in de uiteindelijke verbinding. Robert: “TenneT laat voor de kust drie platforms op zee bouwen. Eén voor het windpark Hollandse Kust (noord), één voor Hollandse Kust (west Alpha) en één voor Hollandse Kust (west Beta). Hier worden straks de windturbines op aangesloten. Vanaf deze ‘stopcontacten op zee’ wordt de windenergie via elektriciteitskabels aan land gebracht.”

Snelwegen voor stroom
Uiteindelijk komt die stroom via het hoogspanningsstation bij de A9 op het landelijke netwerk terecht. Robert: “We kunnen ons hoogspanningsnet vergelijken met het wegennet. De hoogspanningslijnen zijn in feite de snelwegen van het elektriciteitsnetwerk. Bij het transport van elektriciteit geldt: hoe hoger de spanning, hoe geringer het verlies. Zo kunnen we ook de opgewekte groene stroom van zee via dit net efficiënt transporteren.”

BouwApp
Wie de werkzaamheden van TenneT wil volgen, kan hiervoor de BouwApp dowloaden. Deze app geeft regelmatig een update van alle ontwikkelingen binnen het project.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.