Ter zee, ter land … transport eerste transformator voor station Wijk aan Zee

Delen via:   
22 / 10 / 2021

Donderdag is de eerste transformator voor het transformatorstation in Wijk aan Zee aangekomen. De transformator maakt deel uit van de verbinding tussen het windpark Hollandse Kust (noord) op zee en het nationale hoogspanningsnet.

Transformeren van windenergie

Op land zijn de werkzaamheden voor het Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) in volle gang. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee. Hier wordt de windenergie van de drie windparken getransformeerd naar een voltage van 380 kV, zodat het direct kan worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Dit gebeurt met transformatoren, die per stuk ongeveer 260 ton wegen.

Aankomst eerste transformator

De eerste Siemens transformator voor het nieuwe station in Wijk aan Zee is gebouwd in Oostenrijk. Deze werd per schip naar IJmuiden vervoerd en in de haven op een oplegger gehesen om daarna ter land het laatste deel van de route naar het transformatorstation af te leggen. Dit transport vond voor een deel plaats via het Tata Steel terrein om de omgeving te ontlasten. Woensdagochtend kwam de eerste transformator in de haven van IJmuiden aan en wordt binnen een paar weken geïnstalleerd op het transformatorstation. De fundatie en wanden waar de eerste transformator voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust (noord) komt, zijn klaar. Nadat de transformator is geplaatst en opgebouwd, wordt het geluidshuis om de transformator geïnstalleerd.

Afbeelding: aankomst eerste transformator in haven van IJmuiden

Afbeelding: aankomst eerste transformator in haven van IJmuiden

Afbeelding: aankomst transformator op transformatorstation Wijk aan Zee

Afbeelding: aankomst transformator op transformatorstation Wijk aan Zee

Tweede transformator in aantocht

In de loop van november wordt de tweede transformator verwacht en geïnstalleerd. Daarmee zijn de transformatoren voor het eerste windpark Hollandse Kust (noord) gereed. In totaal komen er zes transformatoren, dus naast de twee voor windpark Hollandse Kust (noord) later ook twee voor de windparken Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Daarnaast worden eind oktober, begin november in totaal twee 220kV compensatiespoelen van Siemens geplaatst. De compensatiespoelen compenseren de verliezen die door de kabelverbindingen ontstaan.
Tot slot is gestart met de boringen en het trekken van de mantelbuizen voor de aanleg van de landkabels van TenneT. Voor het totale transformatorstation wordt ongeveer 70 km hoogspanningskabel aangelegd tussen Wijk aan Zee en het hoogspanningstation in Beverwijk.

Meer informatie?

Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.