Tijdelijk parkeren langs Dorpsweide Wijk aan Zee na sluiting parkeerplaats PWN

Delen via:   
30 / 04 / 2021

De parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg in Wijk aan Zee is voor een periode van twee jaar afgesloten. Dit hangt samen met de boorwerkzaamheden die aannemer NRG in opdracht van TenneT uitvoert voor de aansluiting van de Hollandse Kust windparken op zee. De komende maanden zet de gemeente Beverwijk de parkeerplaatsen langs de Dorpsweide in als tijdelijke vervangende voorziening. Dit is met borden aangeven voor bewoners en bezoekers. Daarna worden er voor een langere periode tegenover het parkeerterrein van PWN 36 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook zet aannemer NRG op verwachte drukke (mooi weer) dagen en wanneer de transporten voor de werkzaamheden toenemen verkeersregelaars in.

Het parkeerterrein van PWN aan de Meeuweweg is de komende twee jaar afgesloten. Foto: Chris Pennarts.

Loskoppelen
In het kader van groenontwikkelingsplannen heeft PWN eerder al aangegeven de parkeerplaats aan de Meeuweweg een andere bestemming te willen geven. Voor de bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat en de strandgangers moet er dus een nieuwe parkeervoorziening komen. “Graag hadden we in overleg met PWN het tijdelijke aan het definitieve gekoppeld”, zo laat Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG weten. “Maar dat lukt helaas niet gezien de voorgenomen start van de boringen vanaf het werkterrein aan de Meeuweweg in het najaar.”

Westzijde Meeuweweg
Met de klankbordgroep met bewoners van Boothuisplein/ Meeuweweg hebben de gemeente, TenneT en NRG gekeken naar locaties voor een tijdelijke voorziening. Dit resulteerde in het plan om aan de westzijde van de Meeuweweg – tegenover het parkeerterrein van PWN - tijdelijk 36 parkeerplaatsen te realiseren. “Meer lukt gezien de beschikbare ruimte helaas niet”, aldus Bakelaar. “We zijn daar echter niet continu aan het werk en kunnen tussendoor een deel van ons werkterrein beschikbaar stellen voor 15 extra parkeerplekken.”

Patrick Bakelaar, Omgevingsmanager NRG

Klankbordgroep
“Gelukkig weten we vanuit ons overleg met de klankbordgroep met bewoners Boothuisplein/ Meeuweweg dat er wel acceptatie is voor het gegeven dat er op die plek niet meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden”, zo benadrukt omgevingsmanager Bakelaar. “Die nieuwe tijdelijke plekken langs de Meeuweweg zijn daarom hard nodig om het wildparkeren met name bij het Boothuisplein tegen te gaan.”

Vergunning en onderzoek
Voordat NRG die tijdelijke parkeerplaatsen kan realiseren, moet eerst de vergunningsprocedure worden doorlopen. Bakelaar: “We moeten een omgevingsvergunning aanvragen omdat er voor de beoogde locatie een wijziging van de huidige bestemming nodig is. Ook zal er nog voorbereidend onderzoek moeten worden uitgevoerd naar onder andere niet-gesprongen explosieven en archeologische waarden in de bodem.” Voor de komende maanden is in samenwerking met de gemeente een oplossing gevonden. Zo kan er langs en in uitzonderlijke gevallen op de Dorpsweide worden geparkeerd als tijdelijke voorziening.

Verkeersregelaar bij de ingang bij het parkeerterrein PWN. Foto Chris Pennarts.

Procedure
Na het indienen van de vergunningaanvraag voor de tijdelijke parkeerplaatsen heeft de gemeente acht weken de tijd voor een definitief besluit. Aansluitend is er nog zes weken gelegenheid om bezwaar te maken. Bakelaar: “Daarmee ben je dus al ruim drie maanden verder. Alle partijen willen dat die parkeerplekken liever vandaag dan morgen beschikbaar zijn. We snappen dat mensen het wellicht vreemd vinden dat het dan toch nog enige tijd moet duren. Maar we hopen op begrip dat we daarvoor eerst de procedure moeten doorlopen.”

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de aanlegwerkzaamheden voor de landkabels van TenneT of over de tijdelijke parkeervoorzieningen? Neem dan contact op met Richard Koenders, omgevingsmanager project Hollandse Kust (noord) (west Alpha) via richard.koenders@tennet.eu of 06 22 95 47 22.

Heeft u vragen over het parkeerbeleid in het algemeen of over parkeervergunningen, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Beverwijk via 0251 256 256. Vragen over ontwikkelingen rondom de parkeerterreinen van PWN kunt u mailen naar: communicatie@pwn.nl.

TenneT BouwApp
Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.