Tijdelijk parkeren op werkterrein Meeuweweg in zomervakantie

Delen via:   
19 / 07 / 2021

Na de zomer start aannemer NRG in opdracht van TenneT met het boren en aanleggen van de mantelbuizen vanaf het parkeerterrein van PWN richting het strand ter hoogte van Noorderbad (gemeente Heemskerk). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor de aansluiting van de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het landelijke hoogspanningsnet langs de A9 in Beverwijk.

Parkeerdruk ontlasten
Voor deze werkzaamheden is de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg in april afgesloten en ingericht als werkterrein. Tijdens de zomervakantie vinden er geen werkzaamheden plaats op het werkterrein. Om de bestaande parkeerdruk in het gebied te ontlasten, stellen we het werkterrein de komende weken tijdelijk open zodat hier ongeveer 45 voertuigen kunnen parkeren.

Nieuw parkeerterrein in augustus
Dit is een voorlopige oplossing totdat we een tijdelijk parkeerterrein van ongeveer 35 parkeerplaatsen aan de westzijde van de Meeuweweg kunnen creëren. De benodigde vergunning is in april aangevraagd en ligt momenteel ter inzage. We verwachten dat dit parkeerterrein medio augustus gereed is. Als die voorziening gerealiseerd is, wordt het parkeerterrein van PWN weer in gebruik genomen als werkterrein.

Heeft u vragen?
Voor al uw vragen over de aanlegwerkzaamheden voor de landkabels van TenneT of over de tijdelijke parkeervoorzieningen kunt u terecht bij Richard Koenders, omgevingsmanager project Hollandse Kust (noord) (west Alpha). U kunt Richard bereiken via richard.koenders@tennet.eu of 06 22 95 47 22.

Heeft u vragen over het parkeerbeleid in het algemeen of over parkeervergunningen, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Beverwijk via 0251 256 256. Vragen over ontwikkelingen rondom de parkeerterreinen van PWN kunt u mailen naar: communicatie@pwn.nl.

Download de TenneT BouwApp
Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.