Uitnodiging inloopbijeenkomst Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Delen via:   
17 / 08 / 2020

Eind oktober start onze aannemer met de werkzaamheden voor het aanleggen van de kabels op land van het project Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha. Voor die tijd spreken we graag met de bewoners in de directe omgeving om de gedetailleerde planning per werklocatie te delen en toe te lichten. Vanzelfsprekend houden we maximaal rekening met de RIVM-maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Daarom is ervoor gekozen om meerdere inloopmomenten te houden voor alle bewoners, in plaats van één informatiebijeenkomst. Tijdens de inloopmomenten lichten wij de geplande werkzaamheden per werklocatie toe, is er ruimte voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.

De inloopmomenten zijn gepland op maandag 14 september in Dorpshuis De Moriaan (Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee) 's middags (tussen 14.00 en 17.00 uur) en 's avonds (tussen 18.30 en 21.30 uur). Per dagdeel zijn vaste momenten van één uur, waarvoor u zich vooraf moet aanmelden. Per inloopmoment geldt een maximum van 40 genodigden, zodat er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en met elkaar in gesprek te gaan. Als de animo voor 14 september zo groot is dat de geldende RIVM-maatregelen in het geding komen, dan volgt een tweede dag: donderdag 17 september. Ook op deze dag wordt gewerkt met hetzelfde programma en tijden als op 14 september.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Uw aanmelding ontvangen wij graag via het aanmeldformulier op deze website. In het formulier geeft u uw eerste voorkeurstijdstip aan (op 14 september) en uw tweede voorkeurstijdstip (14 of 17 september). Als het tijdstip van uw eerste voorkeur vol is, nemen wij contact met u op. We bespreken dan met u of uw tweede aangegeven voorkeur nog beschikbaar is, dan wel om een ander tijdstip te vinden als ook dat inloopmoment vol is. Als u niets van ons verneemt, geldt automatisch uw eerste voorkeur. Mocht u niet beschikbaar zijn op 14 september, dan kunt u ons een e-mail sturen via hollandsekustnoord@netopzee.eu, dan zoeken wij samen met u naar een alternatief. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 4 september.
 
Werkwijze en gedragsregels tijdens de inloopmomenten

  • U kunt zich maximaal 10 minuten voor het tijdstip dat u bent aangemeld, melden bij de ingang van De Moriaan;
  • Voordat u de zaal van de informatiebijeenkomst betreedt, vragen wij u naar uw naam en of u de afgelopen twee weken ziek bent geweest;
  • U bent niet verplicht een mondkapje te dragen, maar als u dit wenst of prettig vindt, kunt u een eigen mondkapje meenemen en dragen;
  • Bij betreding van de zaal vragen wij u uw handen te ontsmetten bij één van de ontsmettingsmogelijkheden;
  • In de zaal geldt een verplichte looproute (eenrichtingsverkeer). U kunt informatie krijgen bij een van de aanwezige tafels. Per tafel staat aangegeven welke informatie u daar kunt krijgen;
  • Per tafel geldt een maximum van 8 genodigden om zo de juiste afstand te kunnen houden. Als een tafel vol is, kunt u tijdelijk bij een van de tv-schermen wachten, waar algemene informatie over het project wordt gedeeld;
  • Als u al uw vragen heeft gesteld en/of alle benodigde informatie heeft verkregen, kunt u de zaal verlaten via de aangegeven route en uitgang. Dit kan uiterlijk tot het aanbreken van het volgende inloopmoment, wat wordt omgeroepen;
  • Er is een aparte tafel met uitgifte voor koffie en thee en u kunt gebruik maken van de aanwezige toiletten;
  • Tijdens de inloopmomenten wordt gecontroleerd of de 1,5 meter afstand maatregel voldoende in acht wordt genomen door aanwezigen.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend de gedragsregels voor de inloopmomenten te respecteren en eventuele aanwijzingen tijdens de inloopmomenten op te volgen, voor uw en voor onze veiligheid. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 voordoen die invloed hebben op de organisatie en werkwijze van onze inloopmomenten, dan informeren wij u hierover. Nieuwe en/of aanvullende informatie over de inloopmomenten, vindt u op deze projectwebsite, via de kanalen van de gemeente Beverwijk en in de plaatselijke kranten.
 
Wat is het project Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha ook al weer?
Met het project Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha zorgt TenneT ervoor dat de windparken die op Noordzee worden aangelegd, worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om dit mogelijk te maken bouwt TenneT een platform in zee, legt kabels aan in zee en op land en bouwt een transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en TataSteel. Ten zuiden van Wijk aan Zee is nog een kabelaansluiting gepland, voor de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (west) Beta. Dit project is in een andere fase. Hier worden nog geen werkzaamheden voor uitgevoerd. De aanleg van het Net op Zee en de windparken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 
Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen?
Wilt u meer weten over ons project? U kunt meer informatie vinden op deze website. U kunt zich ook voor onze nieuwsbrief inschrijven. Voor eventuele vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur of u kunt u vraag per e-mail sturen naar hollandsekustnoord@netopzee.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.