UPDATE strandwerkzaamheden: zandophoging klaar / start eerste boring onder duinen door

Delen via:   
23 / 11 / 2021

Het aanvoeren van de boormachine naar het strand. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Vanaf het ‘grootste zandkasteel van Nederland’ op het strand en de parkeerplaats van PWN langs de Meeuweweg in Wijk aan Zee, gaat aannemer NRG in de komende maanden aan de slag om de koppeling tussen de zee- en landkabels voor te bereiden. “Gisteren zijn we met de eerste boring onder de duinen door begonnen”, zo laat Dirk van Reijendam, projectleider namens NRG weten.

Transport
Nadat de elektrische boormachines van NRG vorige week vanuit Beverwijk richting het strand kwamen, zijn deze op de werkterreinen direct gereed gemaakt voor de boringen onder de duinen door. Dirk: “Het transport vanaf de werkterreinen langs de A9 naar het strand en de Meeuweweg verliep grotendeels soepel. Alleen sprong er op de Relweg bij de laatste heuvel naar het strand een olieleiding van de dieplader. De gelekte olie is uiteraard direct netjes opgeruimd.”

Naar elkaar toe boren
Het eerste deel van de zogenoemde ‘pilotboring’ wordt vanaf werkterrein 2 aan de Meeuweweg gemaakt. Dirk: “Voor het laatste stukje van de boring neemt de boormachine op het strand het over. Deze boort dan naar de boorgang onder de duinen toe. Zo’n boring waarbij met behulp van GPS van twee kanten naar elkaar toe wordt geboord noemen we een intersect boring. Via die methode kunnen we zo snel mogelijk diepte bereiken. Ook zorgt de boring vanaf het strand ervoor dat het verhoogde werkterrein niet omhoog wordt gedrukt.”

Ontvangstkuipen
In totaal wordt vier keer onder de duinen door geboord, daarin worden de mantelbuizen getrokken waarin straks de zeekabels komen te liggen. Op werkterrein 2 worden deze kabels vervolgens gekoppeld aan de landkabels. Dirk: “Op het verhoogde werkterrein op het strand liggen vier ontvangstkuipen op een rij klaar voor het uitvoeren van de boringen. Deze damwandconstructies en het vullen van de geotubes waren de laatste grote klussen op en rond het zandkasteel.”

Het vullen van de geotubes op het strand. Foto: Jorrit ‘t Hoen

‘Het zand uit de boringen dat overblijft, wordt vervolgens afgevoerd. Samen met de aanvoer van materiaal brengt dat enkele transporten per dag met zich mee’

 

Afvoer zand
Het zand dat uit de boorgaten komt, wordt op de werkterreinen tijdelijk opgevangen in depots. Van daaruit wordt via een scheidingsinstallatie het kleimengsel bentoniet teruggewonnen, dat gebruikt wordt om het boorgat in stand in te houden. Het zand uit de boringen dat overblijft, wordt vervolgens afgevoerd. Samen met de aanvoer van materiaal brengt dat enkele transporten per dag met zich mee.”

Drie stappen
Elke boring neemt volgens de planning zo’n twee weken in beslag. Dirk: “Een ondergrondse gestuurde boring wordt in drie stappen uitgevoerd. Tijdens de eerste boring boren we zo snel mogelijk naar een diepte van zo’n dertig meter richting het punt in de bodem waar de beide boorkoppen elkaar ontmoeten. Zo ontstaat één boorgang. Met stap twee verruimen we de eerste boring naar één meter doorsnee door een ‘ruimer’ door het boorgat te trekken. Voor stap drie bevestigen we een lege mantelbuisstreng aan de boorkop en trekken we deze door het boorgat.”

Intrekoperaties
Begin december staat volgens de projectleider de eerste intrekoperatie gepland. “Half december staat de tweede intrekoperatie op de planning. Na Kerst en Oud en Nieuw volgt halverwege januari de derde en de vierde willen we begin februari doen. Op een later moment worden dan de kabels door de lege buizen getrokken.”

De gelaste mantelbuizen voor de zeekabel liggen klaar langs de Reyndersweg.  Foto: Jorrit ’t Hoen.

Geen obstakel
De mantelbuizen hebben een lengte van een kilometer en worden op het terrein van Tata Steel aan elkaar gelast. Dirk: “Alleen voor het intrekken van de mantelbuizen in de boorgaten zullen deze gedurende vier keer twee werkdagen op het strand liggen. Of dat exact twee dagen zijn of drie, hangt af van de weersomstandigheden en de getijden. We zorgen er in ieder geval voor dat deze geen obstakel voor strandgangers vormen en dat je er gewoon gemakkelijk overheen kunt stappen.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.