UPDATE: ‘zandkasteel’ is bijna gevuld + parkeren langs de Meeuweweg

Delen via:   
21 / 10 / 2021

De tijdelijke ophoging op het strand van Heemskerk voor het uitvoeren van de boringen is voor driekwart gereed. “Zodra ook het laatste zand is opgebracht, beginnen we met het intrillen van de damwandplaten voor de vier ontvangstkuipen”, zo blikt Dirk van Reijendam als projectleider van aannemer NRG alvast vooruit. Deze vier sleuven van 5 meter breed en 20 meter lang komen op het verhoogde werkterrein naast elkaar te liggen.

Onder duinen door
Dirk: “Als het verhoogde werkterrein medio november klaar is, kunnen de boringen beginnen. In de kuipen boren we dan onder de duinen door. Vanaf het werkterrein aan de Meeuweweg aan de andere kant van de duinen boren we naar hetzelfde ontmoetingspunt diep in de bodem. Zo ontstaat één boorgang. In totaal maken we vier boringen om de zeekabels onder de duinen door te kunnen trekken. Op het werkterrein aan de Meeuweweg koppelen we dan de zeekabels aan de landkabels.”

Vullen geotubes
Tijdens het vullen van de zogenoemde geotubes, bleek dat er dermate veel zeewater nodig is dat het team van NRG besloot om de grote langwerpige zandzakken vanaf volgende week te vullen volgens een andere methode. Deze zakken komen tegen de buitenste damwand te liggen om de opgehoogde constructie te beschermen tijdens het komende stormseizoen.

Parkeerplaatsen Meeuweweg
Dirk: “Alle strandhuisjes zijn inmiddels weg en op de locatie van strandpaviljoen Noorderbad hebben we inmiddels een projectkantoor geplaatst. Zo begint het zandkasteel langzamerhand steeds meer op een werkterrein te lijken.” Ook aan de andere kant van de duinen is door NRG in de afgelopen weken hard gewerkt. Zo zijn aan de westkant onder andere 36 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd.

Inrichting Werkterrein 2
Dirk: “Nu de parkeerplaatsen gereed zijn, kunnen we aan de slag met het inrichten van Werkterrein 2 aan de overkant van de Meeuweweg. Daarop komt straks de boormachine te staan die momenteel een paar kilometer verderop bezig is op ‘werkterrein 10’ langs de snelweg A9. Voordat de inrichting van het werkterrein van start gaat, wordt eerst nog onderzoek uitgevoerd naar mogelijke niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.