Verdubbeling boscompensatie voor nieuwe natuur in regio

Delen via:   
10 / 09 / 2020

Voor de bouw van het transformatorstation in Beverwijk werd februari vorig jaar 9,5 hectare bos gekapt op het terrein van Tata Steel. Volgens de Wet natuurbescherming moet dit bos binnen drie jaar worden herplant. In samenwerking met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN gaat TenneT deze kap met bijna 20 hectare ruimhartig compenseren in het Noord-Hollands duingebied.

Samenwerking met PWN
Aangezien er in Beverwijk en Wijk aan Zee onvoldoende ruimte is om ruim 9 hectare bos te compenseren, kwam TenneT op zoek naar mogelijkheden in de directe omgeving uit bij PWN. Het drinkwaterbedrijf beheert een groot deel van de duinen in de provincie Noord-Holland. Om de drinkwatervoorziening te waarborgen en tegelijk de natuur te versterken, is natuurontwikkeling in de binnenduinrand van cruciaal belang.

CO2 compensatie
“We hebben onze boscompensatie-opgave nagenoeg verdubbeld naar bijna 20 hectare”, zo laat Dick Lagerweij, projectmanager Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) van TenneT weten. “Daarmee compenseren we de CO2-uitstoot tijdens de bouw van het trafostation. Ook komen we met die extra hectares tegemoet aan de ambities en wensen voor natuurontwikkeling in deze regio die zwaar belast wordt door industrie. Door de boscompensatieplicht onder te brengen in een groter natuurontwikkelingsplan van PWN kunnen we bijdragen aan een enorme kwaliteitsimpuls.”

Stadsnatuur
Naast deze natuurontwikkeling in de duinen zet TenneT samen met de gemeente Beverwijk in op compensatie van stadsnatuur. Dick Lagerweij: “We gaan het vastgestelde landschapsplan uitvoeren waarmee ‘groene vingers’ of groenzones in de stad van buiten naar binnen worden versterkt, evenals het groen langs bepaalde wegen en spoorlijnen. Datzelfde geldt voor het groen op bedrijventerreinen en ook is er aandacht voor ecologische bosjes. De gemeente werkt de plannen met extra groenmaatregelen uit in overleg met de bevolking en TenneT gaat de uitvoering financieren.”

78 hectare nieuwe natuur
Deze overeenkomst met TenneT biedt volgens Sjakel van Wesemael, directeur van PWN, de gelegenheid veel meer natuur te ontwikkelen dan de wettelijke opgave van 9,5 hectare. “Met de bijdrage van TenneT opgeteld kunnen we nu echt aan de slag met het ontwikkelingsplan voor 78 hectare nieuwe natuur in de binnenduinrand tussen Wijk aan Zee en Castricum.”

De locaties waar PWN nieuwe natuur en bos wil gaan ontwikkelen.

Voorbeelden van natuur in duingebied.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.