Vergunning extra geluidsmaatregelen

Delen via:   
20 / 11 / 2019

Aan de Zeestraat in de gemeente Beverwijk gaat TenneT een transformatorstation bouwen voor de aansluiting van windparken op zee. Door bewoners zijn zorgen geuit over meer geluidsoverlast in dit toch al drukke gebied. Daarom heeft TenneT besloten om bepaalde onderdelen van het transformatorstation, zoals de transformatoren en de compensatiespoelen, zodanig in te pakken dat er zo min mogelijk geluidsoverlast ontstaat. Deze aanpassingen waren nog niet in de eerdere vergunning opgenomen. Daarom is nu een nieuwe aangepaste vergunning aangevraagd.

Overige vergunningen

Naast deze vergunning is er een wijziging van de watervergunning voor tijdelijke slootdemping bij het hoogspanningsstation Beverwijk en een wijziging van de spoorwegvergunning aangevraagd.

Voor de aansluiting van het derde windpark, Hollandse Kust (west Beta), op het transformatorstation zijn nog geen vergunningen aangevraagd. Zodra we hier vergunningen voor gaan aanvragen nemen we extra geluidmaatregelen direct in de vergunningaanvraag mee. Hierover informeren wij u later verder.

Inzien en reactie

De ontwerpbesluiten voor het transformatorstation van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), die het mogelijk maken dat de gewenste wijzigingen (zoals de geluidbeperkende maatregelen) worden doorgevoerd, liggen nu ter inzage. Alle stukken zijn beschikbaar op de website www.bureau-energieprojecten.nl op de pagina 'Nu ter inzage'. Iedereen die dat wil kan tot en met 12 december een zienswijze indienen. Op de website leest u ook wat er met uw reactie gebeurt. Leest u de stukken liever op papier dan kunt u terecht bij het gemeentehuis van Beverwijk.

Transformator op bestaand hoogspanningsstation Beverwijk

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.