Vergunning lokale zandwinning Wijk aan Zee voor ‘ophoging strand’ verleend

Delen via:   
09 / 08 / 2021

De vergunning voor het lokaal zand winnen bij Zuiderbad in Wijk aan Zee is begin augustus door Rijkswaterstaat (RWS) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verleend. Met deze vergunning mag onze aannemer NRG het zand lokaal ontgraven voor het maken van de tijdelijke ophoging ter hoogte van Noorderbad (gemeente Heemskerk). Het grote voordeel van het lokaal zand ontgraven, is dat we daarmee flink wat zware transportbewegingen door het dorp van Wijk aan Zee kunnen vermijden én we het zand over een korter stuk over het strand hoeven te vervoeren.

Tijdelijk werkplateau
Om de zeekabels straks met de landkabels te kunnen verbinden, moet onze aannemer NRG enkele ondergrondse gestuurde boringen onder de duinen door uitvoeren. Aangezien de boor vanaf de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg naar het lager gelegen strand gaat, moeten we ter hoogte van het paviljoen Noorderbad het strand tijdelijk ophogen om daarmee het hoogteverschil op te heffen. Ook creëren we daarmee voldoende tegendruk voor de boring. Voor dit werkplateau van 80 bij 150 meter groot is tussen 50.000 – 55.000 m3 strandzand nodig.

Primaire waterkering
Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het zaak dat deze voorziening zo stabiel mogelijk blijft. Daarvoor is RWS samen met HHNK verantwoordelijk. Na uitvoerig vooroverleg hadden RWS en HHNK als bevoegd gezag eerder in juni 2021 al aangegeven ‘welwillend’ tegenover het gebruik van lokaal zand op deze locatie te staan. Met de afgegeven vergunning mag onze aannemer NRG het werk nu dan ook daadwerkelijk uitvoeren.

Zand
Als in voorjaar 2022 de boringen gemaakt zijn en de mantelbuizen op hun plek liggen, wordt de tijdelijke zandophoging weggehaald. Het zand komt dan terug tussen de Noordpier en de gemeentegrens Heemskerk/Castricum. De exacte plek wordt ter zijner tijd door Rijkswaterstaat bepaald.

Meer weten over de werkzaamheden op het strand bij Noorderbad. We organiseerden in maart 2021 informatiebijeenkomsten, in dit artikel lees je meer over de werkzaamheden en de antwoorden op de vragen die gesteld werden (onderaan artikel):  https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/overige-pagina-s/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-de-voorgenomen-strandwerkzaamheden-bij-paviljoen-noorderbad

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.