Volop belangstelling voor schetsplan ‘herstel duiningang Meeuweweg’

Delen via:   
17 / 11 / 2022

Een jaar geleden begonnen op het werkterrein aan de Meeuweweg de werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken op zee. Conform de planning zijn onze aannemers NRG en Jan de Nul nu nagenoeg klaar op het terrein. Voor de herinrichting van de duiningang organiseerde de gemeente Beverwijk gisteren een inloopbijeenkomst in Wijk aan Zee. Op schetsontwerpen zagen belangstellenden de keuzes die de gemeente Beverwijk en PWN hebben gemaakt voor herstel.

Zo komt de oude parkeerplaats van PWN op het grondgebied van Heemskerk volgend jaar terug in een iets kleinere vorm. “Zodra deze gereed is, kunnen we de tijdelijke parkeerplekken aan de westzijde van de Meeuweweg verwijderen”, zo laat Frank de Weerd namens aannemer NRG weten. “Het streven is dat we hier in het eerste kwartaal van 2023 mee aan de slag kunnen. Op het maaiveldniveau willen we het terrein in het voorjaar herstellen. In het najaar volgt dan de beplanting in de vorm van bomen en struiken.”

Bezoekers van de inloopbijeenkomst in gesprek met medewerkers van de gemeente Beverwijk, aannemer NRG en TenneT. Foto: Roos Jurriens

Aantrekkelijk

Op verschillende panelen konden bezoekers de beoogde eindplaatjes bekijken. Eén van de ruim 30 bezoekers was Robert Koch. Hij woont letterlijk op een steenworp afstand van het werkterrein aan de Meeuweweg. “Ik vind dat het er goed uitziet en verder kan ik er vrij kort over zijn. Ik ben altijd blij als er aandacht besteedt wordt aan de aantrekkelijkheid van ons duingebied. Het liefst in combinatie met veiligheid voor alle gebruikers”, aldus Koch, tevens voorzitter van Dorpshuis De Moriaan.

Goedkeuring

Ook Hans Turlings laat weten dat hij zeer tevreden is over de keuzes die door de gemeente Beverwijk en PWN zijn gemaakt. Turlings bezocht de inloop namens de Vereniging voor Behoud van de Duinen in en om Wijk aan Zee. “Deze plannen voor het herstel kunnen onze goedkeuring zeker wegdragen. Er ligt een fraai eindplaatje waarin ook onze inbreng uit de vorige bijeenkomst is meegenomen. Met deze plannen ontstaat er vanuit het dorp weer een aantrekkelijke ingang naar de duinen, waarin ook elementen uit het oude zeedorp-landschap zijn opgenomen.”

‘De herstelplannen zijn op een goede manier uitgewerkt en het is mooi dat ook de oude duinwalletjes terugkeren uit de tijd dat dit gebied nog gebruikt werd voor de volkstuintjes van ons vissersdorp’

Natuurlijk herstel

Naast de herstelwerkzaamheden door aannemer PWN zal ook de natuur zelf haar bijdragen leveren. Frank de Weerd: “Voordat we de tijdelijke parkeerplaatsen aan de westzijde van de Meeuweweg hebben gerealiseerd, hebben we de toplaag verwijderd en opgeslagen in een depot. In deze toplaag zitten volop zaden van de begroeiing die er stond. Deze grond wordt weer op de plek teruggebracht en daarmee kan ook de natuur weer haar gang gaan.”

Cultuurhistorische waarde

“De herstelplannen zijn op een goede manier uitgewerkt en het is mooi dat ook de oude duinwalletjes terugkeren uit de tijd dat dit gebied nog gebruikt werd voor de volkstuintjes van ons vissersdorp”, vertelt Evert Hoogewerf namens de Dorpsraad Wijk aan Zee. “Daarmee komt naast het groen ook weer een stukje cultuurhistorische waarde terug. En daar zijn we zeker blij mee.”   

De schetsontwerpen van de Driehoek en het parkeerterrein van PWN aan de Meeuweweg in Wijk aan Zee.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.