Werkzaamheden strand Wijk aan Zee/Heemskerk zijn gestart

Delen via:   
01 / 09 / 2021

Voor de installatie van de kabels is onze aannemer NRG vandaag bij paviljoen Noorderbad gestart met het leggen van de eerste platen op het strand voor een verharde rijbaan. Ook worden werkwegen op het strand aangelegd en veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van verkeersborden om de rijbaan op de hoogwaterlijn te markeren.

Overzicht met de werkterreinen bij Noorderbad en Zuiderbad, de verkeersmaatregelen en transportroutes.

Voorbereiding en overleg
Na een uitvoerige voorbereiding en intensief overleg met belanghebbenden gaan de werkzaamheden eindelijk van start. Vorige week namen TenneT en de aannemers zowel strandhuiseigenaren als bewoners uitgebreid mee in de werkplannen voor het komende jaar. “Zo hebben we duidelijk aangegeven wat we gaan doen en waarom, wat de planning is en wat mensen op het gebied van hinder of overlast kunnen verwachten”, zo laat stakeholdermanager Manon Raats namens TenneT weten.

Actief meedenken
Eén van de meest zichtbare onderdelen wordt de aanleg van het verhoogde werkterrein op het strand bij Heemskerk. Deze tijdelijke ophoging is noodzakelijk voor het uitvoeren van de boringen onder de duinen door. In aanloop naar de uiteindelijke werkplannen startte vorig jaar september het overleg met de klankbordgroepen. Manon: “Daarin denken bewoners, bedrijven en strandexploitanten actief en constructief met ons en de aannemer mee.”

Scenario’s gewogen
Omdat mensen hun eigen omgeving het beste kennen, leverde de samenwerking al interessante oplossingen op. “Voor de tijdelijke ophoging moeten we bijvoorbeeld ruim 50.000 kuub zand aanvoeren. Zo kwam ook het idee om het zand lokaal te winnen bij Zuiderbad vanuit dit overleg op tafel. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, hebben we met elkaar alle mogelijke scenario’s tegen het licht gehouden en gewogen. Zo kwamen we samen tot de beste oplossingen”, aldus Manon.

‘Er wordt alleen op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt op het strand, afhankelijk van het getij’

Damwandplaten
Vanaf de tweede week in september worden de eerste damwandplaten in het strandzand getrild voor het verhoogde werkterrein op het strand van Heemskerk. Manon: “Dat trilwerk zal effectief een uur per dag duren. NRG gebruikt hiervoor een speciaal trilblok dat ook vaak gebruikt wordt om de hinder van geluid en trilling in de gebouwde omgeving tot een minimum te beperken. Er wordt alleen op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt op het strand, afhankelijk van het getij.”

De inrichting van het werkterrein bij Noorderbad (gemeente Heemskerk) met de rijbaan en de calamiteitenroute.

Spotters op het strand
Een week later start de ontgraving van het strandzand bij Zuiderbad en rijden er dumptrucks over het strand voor het transport. Bij iedere strandopgang wordt een speciale oversteekplaats gecreëerd met behulp van verkeersborden en zogenoemde ‘spotters’. Manon: “Deze verkeersregelaars kunnen bijvoorbeeld vragen beantwoorden over het project en bezoekers assisteren op het moment dat er een transport plaatsvindt. Zo zorgen we ervoor dat mensen altijd veilig het strand op en af kunnen.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.