Is dit het definitieve kabeltracé?

Delen via:   

De Minister heeft de keuze voor dit kabeltracé (het voorkeursalternatief) gemaakt, zodat dit verder kan worden uitgewerkt en vastgelegd in een inpassingsplan. Uitgangspunt is nu dat dit voorkeursalternatief straks het definitieve tracé wordt. De definitieve route kan nog iets gaan afwijken van wat er nu op de kaart staat, afhankelijk van lokale omstandigheden en de uitkomsten van een aantal bodem- en veldonderzoeken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.