Komen er nog meer windparken en aansluitingen op land?

Delen via:   

Ja, er komen nog meer windparken en aansluitingen op land. Tot en met 2023 sluit het 'Net op zee' drie nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet op land. Naast Hollandse Kust (noord) zijn dit Borssele en Hollandse Kust (zuid). De drie windparken hebben samen een vermogen van 3.500 Megawatt. Tussen 2024 en 2030 worden Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden aangesloten. Deze windparken hebben samen een vermogen van 7.000 Megawatt

Met dit project wordt de aansluiting van het noordelijk deel van Hollandse Kust (west) al mogelijk gemaakt. Dit deel wordt 'Alpha' genoemd. Het zuidelijk deel van Hollandse Kust (west) wordt 'Beta' genoemd

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.