Welke overlast kan ik verwachten tijdens de werkzaamheden?

Delen via:   

De realisatie van zo'n groot project gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Tijdens de bouwfase (vanaf 2020) kunt u hinder ervaren op zee en op land. Op zee is er zeer beperkt hinder mogelijk voor scheepvaart en visserij, als zij afstand moeten houden tot de schepen die de kabels leggen. Op land is er verkeershinder mogelijk (geluid door aanvoer van materiaal met vrachtwagens, aanvoer van booropstelling, wegafzettingen).
Ook kan er lokaal geluidsoverlast optreden bij de boorlocaties. Deze worden zo ver mogelijk van woningen geplaatst.

Op het strand zullen de werkzaamheden zichtbaar zijn. Er zal een werkterrein afgezet worden. Dit kan enkele maanden in beslag nemen en zal waarschijnlijk 2 of 3 keer nodig zijn. De strandhuisjes die kunnen blijven staan, de rest van het strand, en de horeca blijven op elk moment bereikbaar. Doorgang is gegarandeerd, ook voor de hulpdiensten.

De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Deze stelt TenneT in samenspraak met de aannemer op. Te zijner tijd worden betrokkenen nader geconsulteerd en geïnformeerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.