Hoe schadelijk is het leggen van de kabels voor de zeebodem?

Delen via:   

Dat heeft geen schadelijke gevolgen. Weliswaar kan er erosie ontstaan als er zogenoemde harde platen gekruist moeten worden, maar dat is technisch oplosbaar. Uiteraard doet TenneT er alles aan om de impact op de omgeving te minimaliseren, onder andere met inbreng van de expertise van milieuorganisaties. Het leggen van kabels in de zeebodem is overigens niet nieuw; er worden er al tientallen jaren kabels in de zeebodem gelegd. Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat ligt ongeveer 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel (bron: Noordzeeloket).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.