Worden alle toekomstige windparken aangesloten zoals Hollandse Kust (zuid)?

Delen via:   

TenneT verbindt de toekomstige windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier. TenneT gebruikt dezelfde soort platformen, die vlakbij de windparken staan, en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Dat is efficiënter, sneller en goedkoper. Hoe de kabels de zeewering doorkruisen en hoe ze worden verbonden met het bestaande hoogspanningsnet (ondergronds/bovengronds) kan per locatie verschillen. Voor de huidige routekaart is een standaard platform ontwikkeld. Voor de toekomstige windparken die verder op zee liggen worden andere net op zee concepten ontwikkeld.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.