Wie doet wat?

Delen via:   

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beslissen waar de windparken worden aangelegd en hoe ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat (RWS) bepalen zij ook welke partijen de windparken aanleggen en beheren, ze kennen subsidies toe en coördineren het vergunningentraject. TenneT legt de aansluitingen van zee op land aan. Dat gebeurt in nauw overleg met de betrokken ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, en andere belanghebbenden zoals grondeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties (op zee en op land).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.