Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Delen via:   

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bepaalt waar de hoogspanningsverbindingen komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land. Net op zee IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2 zijn drie van die hoogspanningsverbindingen om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten.

Klimaatdoelstellingen

Meer specifiek is Net op zee IJmuiden Ver Gamma nodig om windparken in het noordelijke deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver uiterlijk in 2029 aan te sluiten op het net op land. Nederwiek 2 is nodig om een windpark in windenergiegebied Nederwiek uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het net op land. In 2020 is namelijk gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast zijn de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Ver Beta, Net op zee IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2 maken het mogelijk om drie maal 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land te transporten en dragen zodoende bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.