Commissie m.e.r. bezoekt projectlocatie op de Maasvlakte

Delen via:   
22 / 09 / 2021

Op donderdag 16 september jl. organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT een locatiebezoek aan de Maasvlakte voor de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en andere stakeholders van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van het milieueffectrapport zoals dat ook wordt opgesteld voor dit net op zee-project. Het project maakt het mogelijk om uiterlijk in 2030 twee gigawatt aan duurzame energie naar land te transporteren en draagt zodoende bij aan het behalen van de aangescherpte klimaatdoelstellingen.

Van innovatieve kabel tot complexe duinkruising

Het locatiebezoek ging van start in FutureLand, het bezoekerscentrum van Port of Rotterdam. Experts van EZK, Arcadis/Pondera Consult en TenneT gaven hier presentaties over het project en het voorziene tracé op zee en op land. Bij de Noordzeeboulevard gaf Ron van den Thillart, Projectleider Kabel bij TenneT, de Commissie m.e.r. uitleg over de innovatieve zeekabel die het mogelijk maakt om twee gigawatt energie aan land te brengen, evenals over de complexiteit van de werkzaamheden die nodig zijn om de zeekabel de duinen van het Slufterstrand op zorgvuldige wijze te laten doorkruisen.

Omgevingsaspecten

Op deze locatie bij het Slufterstrand gaf Camiel Masselink, Omgevingsmanager bij TenneT, bovendien een toelichting bij de omgevingsaspecten waar het project rekening mee dient te houden. Denk daarbij aan recreatieactiviteiten op het strand, natuurwaarden en toekomstige ontwikkelingen in de haven, zoals waterstofproductie.

Nu nog een open vlakte, straks een landstation

Ook op het programma stond een bezoek aan de locatie waar het landstation van Net op zee IJmuiden Ver Gamma momenteel is beoogd. Deze locatie ligt naast de locatie van het nog te realiseren landstation van Net op zee IJmuiden Ver Beta en naast het eveneens nieuw te bouwen 380 kV station Amaliahaven.

Op dit moment nog een open vlakte, te midden van alle drukke activiteiten van Port of Rotterdam. De recent ontwikkelde 3D-afbeelding van het nieuwe landstation kwam dan ook goed van pas bij het visualiseren van dit toekomstige object dat de gelijkstroom (direct current, DC) die de zeekabel aanvoert omzet in wisselstroom (alternating current, AC). Deze omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Albert Roskam, Projectleider Landstation bij TenneT, gaf een toelichting aan de Commissie m.e.r. over dit nieuwe landstation.

Informatief en persoonlijk

Niet alleen voor de Commissie m.e.r., maar ook voor de deelnemende stakeholders en voor de organisatie zelf was het locatiebezoek uitermate informatief. Daarnaast was het bezoek vooral ook persoonlijk. Wietske van Erp Taalman Kip, Subprojectleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen bij TenneT: "Na meer dan een jaar voornamelijk online bijeen te zijn gekomen, is het prettig om elkaar weer in levende lijve te kunnen zien, te kunnen spreken en te kunnen netwerken. Dat gebeurde dan ook volop tijdens het locatiebezoek."

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Het locatiebezoek van de Commissie m.e.r. hangt samen met het bepalen van de milieueffecten van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Deze onderzoeksfase loopt tot en met september 2022. Hieraan voorafgaand is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) opgesteld. Dit document ligt momenteel ter inzage tot 28 oktober 2021. Lees ook het nieuwsbericht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.