IJmuiden Ver Beta ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage

Delen via:   
21 / 10 / 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de Maasvlakte getransporteerd. Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 liggen voor dit project de ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Welke besluiten liggen ter inzage?

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. In fase 2 van deze procedure liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

  • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van een converterstation op de Maasvlakte.

De besluiten uit fase 1 zijn inmiddels onherroepelijk. U kunt deze desgewenst nog raadplegen via de website van RVO.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten fase 2. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode zijn de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten online te bekijken. Op papier kunt u de documenten tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het ministerie van EZK.

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.